PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJA 
LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

Eil. Nr.
Diena, laikas
Vieta
Veiklos turinys, dalyviai
Koordinatoriai
Renginiai
1.
11 05
Kaunas
Temidė  finalinis konkursas
Robertas Maziliauskas
2.
11 09
PAMG
Akcija, skirta Berlyno sienos griuvimui
Loreta Skvirbienė
3.
11 10
Laikas bus tikslinamas
PAMG
e-NMPP Skaitymo (teksto suvokimo) testas.
e-NMPP Pasaulio pažinimo testas.
Testo trukmė 45 min. Dalyvauja 5ab klasių mokiniai
Loreta Vytuvienė
Donata Šaulytė
4.
11 12
Laikas bus tikslinamas
PAMG
e-NMPP matematikos testas.
Testo trukmė 45 min. Dalyvauja 5ab klasių mokiniai
Loreta Vytuvienė
Donata Šaulytė
5.
11 17
Laikas bus tikslinamas
PAMG
e-NMPP matematikos testas.
e-NMPP Gamtos mokslų testas
Testo trukmė 60 min. Dalyvauja Iabg klasių mokiniai
Loreta Vytuvienė
Donata Šaulytė
6.
11 19
Laikas bus tikslinamas
PAMG
e-NMPP Skaitymo (teksto suvokimo) testas.
e-NMPP Socialinių mokslų testas
Testo trukmė 45 min. Dalyvauja Iabg klasių mokiniai
Loreta Vytuvienė
Donata Šaulytė
7.
11 11
Nuo 9 iki 13 val.
PAMG (IT kabinetai)
Konstitucijos egzaminas 2020. II-IVg klasių mokiniai
Istorijos mokytojai
8.
11 16
PAMG
Tarptautinė tolerancijos diena „Tolerancijos dėlionė“
Giedrė Grigaitienė
Laima Paulikienė
Dorinio ugdymo, dailės mokytojai
9.
11 13
12.00 val.
PAMG (biologijos kabinetas)
Viktorina „Sveika mityba“. 8a klasės mokiniai
Irena Masaitytė
Daiva Raudytė
10.
11 9-13
PAMG
Piešinių konkursas „Rudenėlio vaišės“. 1-4 klasių mokiniai
Irena Masaitytė
Giedrė Grigaitienė
11.
11 11
PAMG (IT kabinetas, nuotoliniu būdu)
VMI „Mokesčiai sugrįžta kiekvienam“,  IVg klasės komanda
(finalinis etapas)
Asta Ramonienė
12.
11 9-15
PAMG (skaitykla)
Šiaurės šalių Literatūros savaitė. Šviesos ir žodžio šventė — garsiniai skaitymai „Auštant“. 5-6 klasių mokiniai
Jovita Kubilinskienė
Dalia Navickienė
Loreta Skvirbienė
13.
11 16-18
PAMG (skaitykla)
„Metų knygos rinkimai 2020“. Knygų paaugliams pristatymas
Jovita Kubilinskienė
14.
11 24
PAMG
Antrasis lietuvių kalbos ir literatūros testavimas. IVg klasių mokiniai
Loreta Skvirbienė
Vilma Vaivadienė
15.
11 25
PAMG
Antrasis matematikos testavimas. IVg klasių mokiniai
Raimonda Stalnionienė
Virginija Bartkienė
16.
lapkričio 9- gruodžio12 d.
PAMG (IT kabinetai)
Informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras“
Rasa Antanaitienė
Eglė Bergner
17.
11 3-30
PAMG
Etwining. Projektas „IWB- Innowation without boundaries“
Donata Šaulytė
Ona Mikašauskienė
Gitana Degutienė
Posėdžiai, pasitarimai
1.
11 12
10.25
PAMG, pavaduotojų kabinetas
Vaiko gerovės komisijos posėdis. „Mokinių lankomumo ir pažangumo stebėsena“
Donata Šaulytė
2.
11 26
13.40
PAMG, aktų salė
Mokytojų tarybos posėdis
·      1,5,IIIg klasių ir naujai atvykusių į gimnaziją mokinių adaptacija. Tyrimo rezultatų pristatymas.
Vaclovas Navickas
Ingrida Juciūtė
Audrius Savickas
Donata Šaulytė
Loreta Kuisienė
3.
11 13
13.00
PAMG, pradinio ugdymo mokytojų kambarys
Direkcinis pasitarimas „Pamokos struktūra ir metodai“  PU, 1-4 klasės
Vaclovas Navickas
Loreta Kuisienė
Donata Šaulytė
Loreta Vytuvienė
4.
10 27
Gimnastikos sporto salė
Fizinio ugdymo metodinės grupės pasitarimas
Svetlana Musvydienė
5.
23 – 27 d.
PAMG (1ab klasės)
Atvirų durų savaitės ir konsultacijų pirmose klasėse organizavimas
Loreta Chasijeva,
Aušra Majoravičienė
Netradicinės, atviros pamokos
1.
11 10
8.00-8.45
PAMG (gimnastikos sporto salė)
Netradicinė pamoka „Renkuosi estafetę, o ne cigaretę“
Svetlana Musvydienė
Greta Musvydienė
2.
11 24
12.50-13.35
PAMG
Integruota anglų k. ir vokiečių k. pamoka Ibg klasėje „Kuo ypatingi žmogaus gyvenimo tarpsniai?“
Ona Mikašauskienė
Loreta Skvirbienė
Sportas
1.
Visą lapkričio mėnesį (per 1 ilgąją pertrauką)
PAMG (gimnazijos sporto salė)
Aktyvios pertraukos: Tinklinio turnyras 3x3. I-IVg klasių merginos
Loreta Gečienė
2.
Visą lapkričio mėnesį (per 1 ilgąją pertrauką)
PAMG (gimnazijos sporto salė)
Aktyvios pertraukos: Baudų metimo varžybos. 5-IVg klasių mokiniai.
Loreta Gečienė
3.
11 9-13
PAMG (gimnazijos sporto salė)
Varžybos „Pagalvių mūšis“. 5-Ig klasių mokiniai.
Greta Musvydienė
4.
11 2-30
PAMG
Sveikatiados projektas „10 000 žingsnių yra vieni juokai“
Svetlana Musvydienė
Olimpiados
5.
11 27
8 00
PAMG (IT kabinetai)
Mokyklinė IT olimpiada
Rasa Antanaitienė
Eglė Bergner