Mūsų draugai

Pagrindinis Veiklos kokybės įsivertinimas

2012-2013DĖMESIO

Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. gimnazijai reikalingas  psichologas (-ė).

Darbo pobūdis: padėti spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, bendradarbiauti  su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.
Reikalavimai darbuotojui: aukštasis universitetinis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis kaip psichologijos magistro laipsnis; gebėjimas inicijuoti mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones ir dalyvauti jas įgyvendinant; gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.
Interesantų prašymai priimami iki 2013-08-30.


Gimnazistai – krašto paveldo tyrinėtojai

Birželio 11- 14 dienomis mūsų gimnazijos  II ir IVg klasių mokiniai R. Matimaitytė, J. Lengvenis, G. Brazlauskaitė, L. Greitaitytė, M. Dvarvytytė kartu su istorijos mokytoju E. Dargužu dalyvavo respublikiniame seminare, skirtame senųjų evangelikų liuteronų kapinaičių tyrinėjimui. Seminaras vyko Klaipėdos rajone. Mūsų gimnazistai yra pasirinkę projektus iš istorijos, kuriuose tyrinėja Pagėgių savivaldybėje likusias  senąsias  liuteroniškas kapinaites. Praktinis seminaras buvo skirtas darbo įgūdžiams kapinėse ir kompiuterinei duomenų bazei pildyti, formuoti. Seminarą organizavo viešoji įstaiga „Augustana“ ir šio darbo entuziastas, Mažosios Lietuvos mylėtojas Algis Šveikauskas. Gimnazistai mokėsi, dirbo, bendravo su kitais seminaro dalyviais ir gavo daug gerų patarimų iš šio darbo pradininkų ir puoselėtojų mokslininkų M. ir M. Purvinių. Įgytas žinias ir įgūdžius gimnazistai žada panaudoti ne tik savo tiriamajame darbe, bet ir pamokyti kitus, norinčius užsiimti šia veikla.


Kūno kultūros mokytoja Svetlana Musvydienė rašė projektą „Sveikatiada 2013“. Sveikatingumo renginiams organizuoti buvo gauta 600 Lt: 420 Lt skirta sporto inventoriui įsigyti, o 180 Lt — informacinei medžiagai parengti.

Projekto „Sveikatiada 2013“ renginiai vyksta planingai, mokiniai aktyviai juose dalyvauja. Gegužės 29 d. gimnazistai dalyvavo masinėje mankštoje bei bėgime „Už blaivią Lietuvą“. Birželio 6 d. miesto stadione vyko sporto šventė. Mokiniams buvo pasiūlytos neįprastos fizinio aktyvumo rungtys: „mūšis“ su pagalvėmis, futbolas poromis, badmintonas 3 prieš 3 bei linksmosios estafetės. Taigi keletą valandų mokiniai ir mokytojai praleido bendraudami ir aktyviai sportuodami.

Džiaugiamės ir nuoširdžiai dėkojame draugams iš Vokietijos  ir Nijolei Gluškovai, kurių dėka gimnastikos salės inventorių papildė treniruokliai.


Gegužės 30 dieną Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje nuskambėjo paskutinis skambutis 68 laidos abiturientams. Šiais mokslo metais gimnaziją baigia 52 dieninio skyriaus moksleiviai ir 11 suaugusiųjų klasės mokinių.

Iškilminga paskutinio skambučio šventė prasidėjo šventomis mišiomis Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčioje.  Po Šv. mišių mokiniai rinkosi į savo klases, kur vyko paskutinė pamoka.

Šventėje dalyvavo Pagėgių savivaldybės Meras Virginijus Komskis, švietimo skyriaus vedėja Virginija Sirvidienė, Pagėgių seniūnas Dainius Maciukevičius. Abiturientus sveikino gimnazijos direktorius Vaclovas Navickas, svečiai, pirmosios mokytojos, auklėtojos, penktokai, trečiokai. Visi nuoširdžiai linkėjo abiturientams sėkmės laikant egzaminus bei tinkamo apsisprendimo tolimesniame gyvenime. Meras  prašė niekada neužmiršti savo gimtinės ir ateityje į ją sugrįžti, o surinkusiems 100 balų nors iš vieno egzamino  buvo pažadėtas dovanų kompiuteris.


Gegužės 20 d. gimnazijoje lankėsi Klaipėdos miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos narys, Klaipėdos miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos narys, Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ Klaipėdos miesto padalinio pirmininkas Artūras Šiukšta. Jis 7 – Ig klasių mokiniams skaitė paskaitą „Ar žalingi įpročiai yra tavo draugai?“ Lektorius labai įdomiai pasakojo apie alkoholio ir rūkymo žalą jaunam organizmui. Pasakojimą iliustravo vaizdingais pavyzdžiais, kurie piktnaudžiaujančius svaigalais ir cigaretėmis privertė susimąstyti apie savo poelgius.

Paskaita buvo vaizdinga, informatyvi.


Gegužės 17 d. pirmą kartą gimnazijoje vyko konkursas „Talentų šou“.  Konkurse dalyvauti buvo užregistruoti 8 pasirodymai. Scenoje pasirodžiusius vertino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Šveikauskienė, muzikos mokytoja Irena Ubartienė, matematikos mokytoja Virginija Bartkienė, gimnazijos abiturientai Agnė Miščiokaitytė ir Aurelijus Drožeanu.

Susirinkusiuosius atlikėjai žavėjo skambiomis dainomis, šokiais, akrobatiniais gebėjimais. Komisijai buvo nelengva išrinkti pačius geriausius, tačiau po ilgų diskusijų buvo nuspręsta išskirti tris pasirodymus ir pripažinti juos šių metų gimnazijos talentais: IIIbg klasės šokis „Maja“, IIbg klasės muzikinė grupė „Barškuolė armonika“ bei 7b klasės mokinių pasirodymas. Visiems dalyviams buvo įteikti padėkos raštai ir saldžios dovanos.

Nuoširdžiai dėkojame dosniems rėmėjams: Linai ir Linui Gružams, Vaidai Abariuvienei, Eglei ir Roland Bergner.

Gimnazijos mokinių taryba

 


5 – 6 klasių viktorina „Profesijų pasaulis“

Gegužės 15 d. vyko viktorina „Profesijų pasaulis“. 8 komandos iš 5a ir 6b rungėsi tarpusavyje: „dėliojo“ lietuvių liaudies patarles apie darbą, sprendė šaradas profesijų tema, atsakinėjo į klausimus. Atlikdami kitas užduotis demonstravo savo žinias apie profesijas. Azarto ir žaismingumo viktorinai suteikė didelio kauliuko ridenimas, o mokinys, išridenęs skaičių 6, sulaukdavo nuoširdaus komandos palaikymo ir aplodismentų.

Komandos atliko užduotis greitai ir sumaniai, tačiau popietei skirtas laikas baigėsi, todėl komandos susitiks dar kartą ir tada išsiaiškins, kas gudriausias ir išradingiausias.


Gegužės 14 dieną mūsų gimnazijoje vyko AKIM projekto organizuota literatūros pamoka gimnazistams apie rašytoją Vandą Juknaitę. Pamoką vedė poetė Dovilė Zelčiūtė. Išleidusi ne vieną poezijos knygą autorė prisistatydama teigė: „Visuose eilėraščių rinkiniuose mėginu pažinti, įvardyti savo žmogiškąjį ir moteriškąjį silpnumą“ .

Viešnia, asmeniškai pažįstanti ir ne kartą kalbinusi rašytoją, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatę Vandą Juknaitę, pasidalijo mintimis ne tik apie unikalią šios moters asmenybę, bet prisilietė prie rašytojos kūrybos kraičio. Įdomiai pristatė Vandos Juknaitės apysakos „Stiklo šalis“ atsiradimo aplinkybes, akcentavo jos esė „Išsiduosi. Balsu“ bei pokalbių su vaikais knygos „Tariamas iš tamsos“ reikšmę, šių kūrinių išskirtinumą. Ji sakė, jog „Dvi paskiausiosios knygos „Išsiduosi. Balsu“ ir „Tariamas iš tamsos“ sukėlė svarstymų apie meno, literatūros paskirtį, pažadino tam tikrą nuostabą: kokiam žanrui galima priskirti tokius netradicinius tekstus, kurių kalbą nelengva apibūdinti ar įsprausti į konkretesnes apibrėžtis“.

Pamokos pabaigoje IIag klasės mokiniai rašė linkėjimus suaugusiesiems. Šiuos mokinių darbelius viešnia pažadėjo perduoti rašytojai Vandai Juknaitei.

Pamoka buvo šilta, nuoširdi ir įdomi.

 


Vokiečių kalbos popietė penktokams

„Kelionė po Vokietiją“

2013 m. gegužės 9 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko vokiečių kalbos popietė penktų klasių mokiniams. Gimnazijoje svečiavosi ir Vilkyškių vidurinės mokyklos penktokėliai. Popietės tikslas buvo supažindinti penktokus su Vokietija, jos kultūra bei istorija, sudominti mokinukus vokiečių kalba ir paskatinti juos šią kalbą rinktis šeštoje klasėje.

Popietę organizavo ir vedė IIIg klasės mokiniai. Jie pasakojo apie Vokietiją, jos geografinę padėtį bei vokiečių kalbą. Mokiniai taip pat pasakojo apie Vokietijos sostinę Berlyną, rodė skaidres su šio gražaus miesto vaizdais. Penktokai sužinojo apie jau 20 metų gyvuojančią mūsų gimnazijos ir Bad Iburg gimnazijos draugystę. Mokinių mainų programos dalyviai dalinosi praėjusios vokiečių mokinių iš Bad Iburg gimnazijos viešnagės Pagėgiuose įspūdžiais ir rodė nuotraukose užfiksuotas gražiausias akimirkas. Savo vokiečių kalbos žinias demonstravo šeštos klasės mokinės Arevika ir Ieva, kurios vokiečių kalbos mokosi dar tik vienerius metus. Mergaitės pasakojo apie save ir savo šeimą. Vyresnieji moksleiviai pasakojo apie mūsų gimnazijoje organizuojamus renginius bei vedamas integruotas vokiečių kalbos ir kitų dalykų pamokas. Penktokams buvo pristatyta brošiūra „Draugystė su Bad Iburg gimnazija“ ir foto knyga „Draugystės tiltas“. Abu projektiniai darbai yra skirti mokyklų draugystės 20 metų sukakčiai paminėti. Foto knyga bus padovanota mūsų gimnazijai ir Bad Iburg gimnazijai, kurią mūsų mokyklos mokinių ir mokytojų delegacija aplankys ateinančią vasarą.

Renginio pabaigoje vyko viktorina. Dėmesingiausieji popietės dalyviai buvo apdovanoti mažomis dovanėlėmis.

Dėkoju mokiniams, padėjusiems organizuoti šį gražų renginį.

Vokiečių kalbos mokytoja Loreta Skvirbienė

 


Festivalis „Vaikai ir muzika“ - tradicinis renginys, kasmet keliaujantis iš vieno Žemaitijos krašto į kitą ir sukviečiantis į prasmingą susitikimą visas Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklas. Šiais metais festivalis atkeliavo į Pagėgius. Festivalio renginiai vyko visą dieną: svečiai koncertavo savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, aplankė Rambyno kalną, Martyno Jankaus muziejų. Baigiamasis festivalio koncertas, kurio metu pasirodė visų muzikos ir meno mokyklų dalyviai, vyko Pagėgių kultūros centre.

Gegužės 10 dieną mūsų gimnazijoje svečiavosi ir koncertavo gimnazijos bendruomenei Skuodo meno mokyklos, Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos, Neringos meno mokyklos jaunieji atlikėjai. Likome sužavėti šiltu, nuotaikingu, nuoširdžiu ir profesionaliu koncertu.

 


Gegužės 9 d. mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo „Europos egzamine“ ir viktorinoje, skirtoje Europos dienai paminėti. Europos komisijos atstovybė Lietuvoje kiekvienais metais organizuoja šį renginį. „Europos egzaminas“ – tai žinių apie Europos Sąjungą (ES) patikrinimo konkursas. Šiame egzamine dalyvavo II - IVg klasių mokiniai, o Europos viktorinoje – 8-Ig klasių mokiniai. Mokyklinį egzamino turą laimėjo IVbg klasės mokinys Gvidas Gečas. Viktorinos nugalėtojais (surinkę vienodą taškų kiekį) tapo trys mokiniai:  8a klasės mokinys Simas Gečas ir dvi Icg klasės mokinės – Gabija Bergner ir Armida Čepukaitė.

Gvidas Gečas gegužės 13 d. dalyvaus II-ame Europos egzamino ture ir atliks testą internetu.


IT konferencija

Gegužės 9 d. trys gimnazijos  mokinės dalyvavo Šilutės raj. 10-ojoje konferencijoje „Informacinės technologijos mokinių darbuose“. Mokinės klausėsi kitų mokinių darbų pristatymų ir supažindino konferencijos dalyvius su savo parengtais darbais. 7a klasės mokinė Aurelija Petkutė pristatė pranešimą tema „Mano pirmoji svetainė“, IIIc klasės mokinė  Rasa Lindžiūtė skaitė pranešimą, kurio tema buvo „Kalendoriaus kūrimas „Scribus“programa“. IIIa klasės mokinė Eglė Grabauskaitė papasakojo konferencijos dalyviams apie mūsų gimnazijos bendradarbiavimą su Bad Iburg gimnazija ir pristatė išleistą foto knygą „Draugystės tiltas“.  Mokinėms ruoštis konferencijai padėjo IT mokytojos Rasa Antanaitienė, Eglė Bergner ir vokiečių kalbos mokytoja Loreta Skvirbienė.


Balandžio 26 d. Icg klasėje turėjome svečią dailės pamokoje. Tai buvo dailininkas akvarelistas iš Šiaulių, dailės katedros vedėjas Vidmantas Zarėka. Apie menininką buvome ne kartą girdėję. Teko skaityti jo parašytų knygų studentams apie įvairias akvarelės technikas ir jų pritaikymo galimybes kūriniuose. Kadangi mokykloje dažniausiai naudojama meninė priemonė yra akvarelė, su nekantrumu laukėme svečio. Pagal AKIM programą pasitaikė puiki proga pasikviesti į pamoką žmogų, kuris gerai įvaldęs šią priemonę, stebėtinai puikiai besinaudojantis savo kūryboje. Gero specialisto atvykimas teikė vilčių susipažinti, pamatyti ir pagilinti dailės žinias.

Numatytu laiku į dailės pamoką  susirinko 24 Icg klasės mokiniai, kurios tema buvo „Pilietiškumo ugdymas“. Menininkas Vidmantas Zarėka atsivežė pakankamai daug autorinių akvarelės technika atliktų kūrinių. Iš pirmo žvilgsnio jie atrodė pernelyg paprasti, keisti ir nesuprantami. Tačiau išsamiai dailininkui papasakojus apie šių darbų kilmę, idėjos paieškas ir atlikimo techniką, likome labai nustebę ir sužavėti. Supratome, kaip svarbu kompozicijoje gera ir apgalvota idėja, techninis jos išpildymas.  Įsitikinome, kad kiekvieno iš mūsų pilietiškas požiūris į aplinką, savo kraštą, gyvenimo motyvus, gali puikiai atsispindėti mūsų darbuose piešiant ir per dailės pamokas.

Preciziškai kruopščiai, subtiliai, jautriai, visa tai matėme menininko kūriniuose. Mus apgavo pirmas įspūdis. Nebuvo juose nieko priklijuoto, uždėto ar kaip kitaip atlikto lengvai darbo. Rodės matėme laikraščio, „Kaip valdžios simbolio“ — anot menininko, kiekvieną ištapytą akvarele raidelę. Negalėjome patikėti, kad visa tai įmanoma atlikti akvarele. Subtili spalvų gama tarsi nukėlė į tą aplinką, apie kurią kalbėjo V. Zarėka. Buvo įdomu tai stebėti, suvokti ir klausytis.

Išlydėjus garbingą svečią mokiniai liko pilni įspūdžių. „Labiausiai man patiko kūrinys „Antis“, todėl, kad vertė giliau susimąstyti“ — sakė vienas. „O aš kiekvienoje detalėje galėjau įžvelgti kokią nors mintį“ — sakė Karolina.  „Man kartais buvo sunku įsivaizduoti, kad viską jis nutapė akvarele“ — sakė kita mergaitė. „Atrodo kaip nuotrauka“ — talkino kitas. „O aš džiaugiuosi, kad „gyvai“ pamačiau labai gražių piešinių, kuriuos kaip sakė piešė po mėnesį ir daugiau“ — sakė gimnazistas.  Kasparui labai gilų įspūdį paliko „Kryžių kalnas“, Algirdą paveikė kompozicija „Nori tikėk, nori  ne“. Kiti norėjo nusifotografuoti jiems patikusius darbus. Guoda apgailestavo, kad ši pamoka buvo trumpa.

Visi vieningai nutarėme, kad pamoka buvo įdomi ir naudinga. Suvokėme, kad menas gali visapusiškai atspindėti mūsų gyvenimą, net ir pačiomis paprasčiausiomis priemonėmis.

Dailės mokytoja metodininkė

Virginija Kariniauskienė

 


Konkursui „Labas“ pasibaigus

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje įvyko devintasis respublikinis vieno kūrinio konkursas „Labas“, kuriame dalyvavo 116 jaunųjų poetų ir prozininkų iš 36 Lietuvos mokyklų – Tauragės, Panevėžio, Kauno, Biržų, Alytaus, Kretingos, Vilniaus, Šiaulių ir kt. miestų ir rajonų.

Mūsų gimnazijos kūrėjai jame dalyvauja jau ketvirtą kartą. Kiekvienais metais jaunieji poetai ir rašytojai iš Pagėgių tampa šio konkurso nugalėtojais ir prizininkais. Šiemet sėkmė lydėjo jaunuosius poetus. 7b klasės mokinė Roberta Otaitė užėmė 3 vietą, o 7a kl. mok. Aurelijai Petkutei ir 7b kl. mok. Kristupui Gružui buvo paskirti paskatinimai.

Norisi palinkėti Robertai, Aurelijai ir Kristupui, kad kūrybos paukštė juos aplankytų dar ne vieną kartą.

Vilma Vaivadienė


 

Integruota pamoka

Gegužės 2 dieną mūsų gimnazijos 8c klasės mokinės Raimonda Bajoraitė, Goda Račkauskaitė, Algimanta Sirvydaitė ir Gabija Verygaitė bei lietuvių kalbos mokytoja Dalia Navickienė vyko į Vilkyškius dalyvauti integruotoje pamokoje. Išvažiuojamąją pamoką organizavo ir mokinius rengė lietuvių kalbos mokytojos Rima Navickienė bei Indrė Matevičiūtė, o pamoką vedė Pagėgių krašto turizmo informacijos centro darbuotoja Ilona Meirė.

Pamokos pradžioje mokiniai buvo trumpai supažindinti su Šiaurės Skalvos istorijos faktais. Po to pamokos dalyviai aplankė Raganų eglę, prie kurios prisiekė, žaidė žaidimus.  Užkopę ant Vilkyškių I-ojo piliakalnio išgirdo legendą apie Selmytę, sužinojo, kokių radinių šiose vietose iškasė archeologai. Aplankytas ir Šereitlaukio piliakalnis, datuojamas XIII a. Piliakalnyje stovėjo skalvių pilis Šereika, pavadinta 1276 m. minimo jos pilininko, netrukus po to žuvusio kovoje su Ordinu, vardu. Ant šio piliakalnio Vilkyškių vidurinės mokyklos mokiniai skaitė sakmę apie Šereiką.

Pamokos pabaigoje mokiniai turėjo atsakyti į klausimus ir parodyti, ką sužinojo ir įsiminė. Už teisingus atsakymus buvo apdovanoti Pagėgių krašto turizmo informacijos centro prizais.

Pamoka buvo ir informatyvi, ir įdomi. Dėkojame šios pamokos organizatorėms už galimybę pažinti savo kraštą, aplankyti gražias ir reikšmingas vietas.


Balandžio 18 dieną Tauragės Žalgirių gimnazijoje vyko viktorina „Brain wars“. Mūsų mokyklai atstovavo Evaldas Fetingis, Martynas Baužys, Gabrielė Zongailaitė, Gabija Bergner, Armida Čepukaitė ir Arnas Macaitis. Mokinius  lydėjo anglų kalbos mokytojos Aušra Zongailienė ir Aušra Andriekienė.

Viktorinos metu mokiniai buvo suskirstyti į septynias komandas ir turėjo kuo greičiau atsakyti į klausimus apie muziką, meną, sportą, pasaulį ir daug kitų dalykų. Viktorinos dalyviai  pagilino savo žinias, praplėtė akiratį ir puikiai praleido laiką.


Projektinė veikla gimnazijoje

2013 metų balandžio 25 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko projektinių darbų konferencija. Buvo pristatyti 7 tiriamieji ir kūrybiniai darbai.

Projektinių darbų konferencijos vyksta nuo 2000 metų. Bibliotekoje ir mokyklos muziejuje sukaupta 114 mokinių darbų. Jie yra vertingi ne tik gimnazijai ir savivaldybei, bet ir respublikai (mokytojo Dargužo vadovaujami mokiniai atliko Pagėgių savivaldybės senųjų kapinaičių tyrimus. UAB „Augustana” vykdo projektą prie Lietuvos kultūros rėmimo fondo „Liuteronų kapinaičių ir paveldo išsaugojimas ir fiksavimas”. Mūsų mokinių darbai pagal šį projektą yra įdėti į duomenų bazę.)

Šiais metais buvo pristatyti 3 tiriamieji ir 4 kūrybiniai darbai. IVag mokinės Agnė Miščiokaitytė, Kristina Lauciūtė ir Laura Šerniūtė pristatė darbą ,,Sportas ir sveikata”. Mokinės atliko tiriamąjį darbą ir išsiaiškino, kiek sportas yra reikšmingas gimnazijos mokiniams. IVag klasės mokinės Dovilė Mockutė ir Oksana Liekytė pristatė tiriamąjį darbą „Sveikame kūne – sveika siela”. Šiuo tyrimu jos bandė įrodyti, kad gydymasis vaistažolėmis yra žymiai pranašesnis už gydymąsi cheminiais vaistais. Šiems mokinių projektiniams darbams vadovavo biologijos mokytoja Irena Baubkienė. Įdomiai buvo pateiktas IIbg klasės mokinių Neringos Juškaitės ir Erikos Petrikauskaitės darbas „Istorinės asmenybės Algimanto Mackaus muziejuje”. Merginos surinko daug informacijos apie rašytoją Bronę Savickienę ir menininkę Dalią Juknevičiūtę, Algimanto Mackaus žmoną.

Kiekvienais metais yra išleidžiamas mokinių kūrybos almanachas. Šiais metais almanachą parengė IIag klasės mokinės Aušrinė Bukauskaitė ir Toma Juščiūtė. Joms vadovavo mokytoja Vanda Žuklijienė. Jauniausios projektinės veiklos dalyvės - 7b klasės mokinės Ugnė Žulpaitė, Roberta Otaitė ir Ema Mikutytė. Jos parengė mokinių kūrybos knygelę, kurią pavadino ,,Dovanos Maironiui”. Mokytojų Loretos Skvirbienės, Rasos Antanaitienės ir Kristinos Dargužienės vadovaujamos mokinės Gabrielė Zongailaitė, Gabrielė Vaitiekutė, Ieva Mockutė, Justė Kuisytė ir Eglė Grabauskaitė išleido foto albumą „Draugystės tiltas”, skirtą Pagėgių Algimanto Mackaus ir Vokietijos Bad Iburgo gimnazijos bendradarbiavimo 20 – mečiui, o IIIag klasės mokinės (Goda Pakalniškytė ir Monika Šertvytytė), naudodamos įvairias kompiuterines programas, sukūrė brošiūrą apie Bad Iburgo ir Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijų bendradarbiavimą.

Konferencijos pabaigoje dalyviai rinko įdomiausią projektinį darbą. Daugiausiai balsų surinko ir įdomiausiu projektu tapo  foto knyga „Draugystės tiltas”.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vida Šveikauskienė


Balandžio 25 d. kūno kultūros mokytojai pakvietė gimnazijos mokinius ir mokytojus į  masinę mankštą, kurios tikslas priminti visiems, kad 15 minučių kasdienė mankšta padeda ne tik sveikai gyventi, bet ir gerina nuotaiką. Gimnazijos stadione susirinko beveik visa gimnazijos bendruomenė. Kūno kultūros mokytoja Svetlana Musvydienė demonstravo  linksmų pratimų kompleksą, o mokytojas Ervinas Kuncaitis šmaikščiai juos komentavo.

Norisi tikėti, kad dalyvavimas masinėje mankštoje turės įtakos mokiniams  laipsniškai keisti pasyvų gyvenimo būdą į aktyvesnį.Susitikimas su dėstytoju dr. Sauliumi Raila

Balandžio 22 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko susitikimas su Kauno technologijos universiteto  priėmimo komisijos pirmininku, dėstytoju dr. Sauliumi Raila. Svečias IIg – IVg kl. gimnazistams papasakojo apie KTU, studijas ir geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarką 2013 – 2015 m. m. bei pristatė kokios specialybės bus paklausios po penkerių metų.

Moksleiviai susidomėję klausėsi apie naujausias technologijas, prie kurių kūrimo prisidėjo ir buvę KTU studentai, o aktyviausi užsiregistravo į KTU atvirų durų dienas.


Balandžio 18 dieną gimnazijoje vyko 5-8 klasių mokiniams švietėjiška pamoka „Aplinkosauginė kelionė per metų laikus“, kurios tikslas — supažindinti vaikus su nuolat didėjančio atliekų kiekio problemomis,  su tuo susijusiomis grėsmėmis aplinkai, būtinus pokyčius tvarkant atliekas.  Šis  projektas finansuojamas ES Sanglaudos fondo. Finansuojamo projekto pavadinimas - Tauragės ir Telšių regionų moksleivių švietimas, siekiant paskatinti atliekų rūšiavimą ir supažindinti su atsinaujinančia energetika. Projekto vykdytojai: Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija ir  partneris  VšĮ "PRIC".

Renginį spektakliu pradėjo aktorių (vaidmenis atliko Vaida Kriskutė ir Rasa Strauzaitė) įkūnyti personažai, kurie paskatino mokinius domėtis atliekų tvarkymo problemomis. Asociacijos prezidentas Juozas Jankevičius skaitė pranešimą atliekų rūšiavimo ir perdirbimo tema, paminėjo apie alternatyvius elektros energijos šaltinius. Mokinių žinioms įtvirtinti buvo organizuota viktorina. Jos nugalėtojai apdovanoti prizais.


 

Balandžio 17 dieną mūsų gimnazijoje vyko AKIM projekto pamoka „Kalnai – mano gyvenimas“. Ją vedė Gerimantas Statinis – Lietuvos žurnalistų sąjungos Kelionių ir pramogų klubo pirmininkas. Pamokoje dalyvavo I-IV gimnazijos klasių mokiniai.

„Man kelionės – gyvenimo būdas“,- taip savo pamoką pradėjo svečias ir kaip įrodymą pristatė išleistas knygas:  „Pasiklydęs Amazonijoje: Mato Šalčiaus klajonių pėdsakais” bei  „G. Akstino viršūnė. Senojo ledkirčio istorijos“.

Svečias įdomiai ir įtaigiai kalbėjo apie keliones, ypatingą jausmą, kuris užvaldo visus, kopiančius į kalnus. Papasakojo apie lietuvių alpinistų pasiekimus, parodė filmą apie Lietuvos moteris alpinistes. Paminėjo, jog net trečdalį visų Lietuvos alpinistų sudaro moterys.

Pamoka buvo ir informatyvi, ir įdomi. O AKIM projektas tęsiasi. Gegužės mėnesį numatoma rašytojos Dovilės Zelčiūtės pamoka apie rašytoją Vandą Juknaitę.


 

Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Savanorių VVG „Nemunas“ bei VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijoje parengimas ir paslaugų kaimo jaunimui teikimas“

VVG „Nemunas“ kartu su partneriais VVG „Pagėgių kraštas“ nuo 2013 m. vasario mėn. pradėjo įgyvendinti Teritorinio bendradarbiavimo projektą „Savanorių VVG „Nemunas“ bei VVG „Pagėgių kraštas“ teritorijoje parengimas ir paslaugų kaimo jaunimui teikimas“ (Projekto nr. 4TT-KT-12-1-0001-PR001). Projekto tikslas – parengti savanorius, kurie padėtų spręsti jaunimo užimtumo problemas ir mažintų socialinę atskirtį.

Prie projekto aktyviai prisijungė 15 Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos mokinių. Kovo 27-29 dienomis mūsų gimnazistai kartu su Jurbarko jaunimu dalyvavo įvadiniuose mokymuose būsimiems savanoriams, kurie vyko Klumpės viensėdyje Jurbarko rajone. Mokymuose  jaunuoliai tobulino bendravimo įgūdžius, turėjo galimybę pakalbėti apie savo lūkesčius, motyvaciją, gavo informacijos apie darbo su jaunimu metodus.

Balandžio mėnesį savanoriai pradėjo vykdyti projekto veiklas seniūnijose. Pagėgių savivaldybėje savanoriai 6 gyvenvietėse organizuos užsiėmimus jaunimui pagal jų poreikius (šokių, dailės, žaidimų mokymas, spektaklių rengimas, diskusijos aktualiomis jaunimui temomis, sportinių užsiėmimų organizavimas ir pan.). Pirmieji susitikimai su jaunimu jau įvyko Natkiškių Zosės Petraitienės, Piktupėnų ir Stoniškių pagrindinėse mokyklose. Projekto, kuris tęsis iki 2014 m. birželio 1 d., metu planuojama surengti ne mažiau 36 užsiėmimų.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti:

http://www.vvgnemunas.lt/index.php/lt/vvg-projektai/90-vvgnemunas-pagegiai-savanoriu-projektas

Gimnazijos socialinė pedagogė Ingrida Juciūtė

 


Projektas tęsiasi

Jau treti metai Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija kaip partneriai dalyvauja projekte „Narkotikų ir alkoholio vartojimo prevencija tarp jaunimo pasienio zonoje“. Projektą vykdo VŠĮ „Liuteronų diakonija“  kartu su Vokietijos Šlezvigo – Holšteino diakonija ir organizacija „Aktion Mensch“.

Renginiai vyksta Pagėgių ir Šilutės „Sandoros“ namuose, gimnazijoje. Projekte buvo numatyta įvairių paskaitų, seminarų, susitikimų tiek mokytojams, tiek mokiniams. Mokiniai susitiko su Klaipėdos priklausomybės ligų socialiniu darbuotoju Gediminu Norvila. Jis skaitė paskaitą apie priklausomybę. 6 klasės mokiniai kartu su auklėtoja lankėsi VŠĮ reabilitacijos centre „Gabrielius“. Šis centras įsikūręs Juknaičių seniūnijos Vyžių kaime. Šiame centre besigydantys žmonės bando pakreipti savo gyvenimą kita linkme. Tai mokiniams padarė didelį įspūdį. Šių metų balandžio 12 d. su ta pačia klase gimnazijoje bendravo „Esu šalia“ savanorės iš Klaipėdos VŠĮ „Būties jaukuma“. Šio susitikimo tema - „Bendravimo įgūdžių tobulinimas“. Užsiėmimo metu su mokiniais buvo kalbama apie pozityvų bendravimą: gebėjimą išklausyti, suprasti ir priimti kitą žmogų,  pasakyti „ne“, kad ir kaip sunku būtų tai padaryti.

Mokytojams seminarus vedė VŠĮ „Būties jaukuma“ vadovė Indrė Gaudiešiutė. Pirmasis seminaras („Kaip kalbėti su paaugliais apie psichotropinių medžiagų prevenciją“)  įvyko 2012 metų gruodžio 19 d. Antrasis seminaras („Streso valdymas“) įvyko šių metų balandžio 12 d. Seminaro metu mokytojai sužinojo, kaip sąmoningai valdyti stresą, kaip ištrūkti iš minčių – jausmų rato, kaip išmokti reaguoti kitaip ir tokiu būdu siekti geresnės gyvenimo kokybės. Lektoriai dar žada apsilankyti gimnazijoje gegužės mėnesį.

Tiek mokiniai, tiek mokytojai dalyvaudami šiame projekte pagilino žinias apie alkoholio ir narkotikų vartojimo prevenciją, mokėsi bendravimo bei savęs valdymo meno.

Projekto gimnazijoje koordinatorė

Vida Šveikauskienė

 


Balandžio 11-13 dienomis Trakų Laisvalaikio ir pramogų komplekse „Trasalis“ vyko XX-osios Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados respublikinis etapas. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijai atstovavo Pagėgių savivaldybės turą laimėjusi IIbg klasės mokinė Viktorija Abariūtė. Ją lydėjo rusų kalbos mokytoja Tatjana Laukžemienė. Mokiniai turėjo atlikti rusų kalbos testą, parašyti kūrybinį darbą, dalyvauti pokalbyje.

Mokiniai, atvykę į šalies olimpiados etapą, ne tik intensyviai dirbo, bet ir linksmai leido laiką vandens pramogų centre, boulinge, dalyvavo ekskursijoje po Trakų miestą.

Visi olimpiados dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais ir suvenyrais.Gimnazija dalyvauja projekte „Nacionalinė jaunimo debatų akademija“. Šio projekto esmė — jaunų žmonių ir už jaunimo politiką atsakingų asmenų susitikimai. Tad balandžio 12 dieną gimnazijoje svečiavosi Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto narys Mindaugas Maciulevičius, kuris II-IV gimnazijos klasių mokiniams papasakojo apie Briuselyje įsikūrusio Europos parlamento, akcentavo, kokie klausimai sprendžiami Europos parlamente. Svečias skatino mokinius ateityje kurti savo verslą bei davė naudingų patarimų, kaip įdomiai ir turiningai leisti  laisvalaikį.

 


Balandžio 10 d. mūsų gimnazijos mokinių komanda dalyvavo informacinių technologijų viktorinoje „RAM'UKAI“, kuri vyko Šilutės pirmojoje gimnazijoje. Komandą sudarė keturi 6-7 klasių mokiniai. Viktorinos dalyviai turėjo paruošti namų darbus: 2-3 min. trukmės prisistatymą ir šūkį. Konkurso metu  vaikai atliko įvairias informacinių technologijų užduotis. Mokiniai atsakinėjo į „Blic“ turnyro klausimus,  dalyvavo komandų kapitonų rungtyje, greito teksto rinkimo konkurse, sprendė kryžiažodį. Konkurse dalyvavo devynios Šilutės  rajono mokyklų komandos ir mūsų gimnazijos komanda. Susumavus konkurso rezultatus paaiškėjo, jog nugalėjo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos komanda „Kodėlčiukai“: Nikodemas Vytuvis (6b), Laurynas Mickus (6b), Gustina Norkutė (7b), Ema Mikutytė (7b).  Be to, greito teksto rinkimo konkurse I-ąją vietą iškovojo Nikodemas Vytuvis.

Sveikiname nugalėtojus ir jų mokytojas Rasą Antanaitienę ir Loretą Vytuvienę. Nuoširdžiai dėkojame Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui ir Šilutės rajono savivaldybės informacinių technologijų metodiniam būreliui už pakvietimą dalyvauti konkurse.


Balandžio 10 d. gimnazijoje lankėsi Tauragės APGV Pagėgių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Alvydas Mikašauskas, kuris 5-8 ir I-IIg klasių mokinius supažindino su gyventojų  perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistema (GPIS). Viršininkas papasakojo vaikams, kaip veikia ši sistema, supažindino su jos panaudojimo galimybėmis, paaiškino kaip ši paslauga gali būti aktyvinama mobiliuosiuose telefonuose.


Šv. Velykos – gražiausia pavasario šventė. Kasmet mūsų gimnazijoje 5 – ųjų klasių mokiniams organizuojama Atvelykio popietė, kurią organizuoja tikybos mokytojos. Šiemet balandžio 8 d. mažuosius pasitiko Velykų bobutė ir Velykinis triušis. Juos vaidino II- ųjų gimnazinių klasių mokiniai. Velykų personažai pakvietė penktokėlius dalyvauti viktorinoje: reikėjo spėti mįsles, taip pat mokiniai noriai žaidė  judriuosius žaidimus.

Atvelykio popietė mokiniams patiko. O gerą nuotaiką dar labiau praskaidrino saldūs prizai.


Balandžio 5 d.  gimnazijos bibliotekoje vyko popietė, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai, kurią organizavo bibliotekos vedėja Jovita Kubilinskienė ir lietuvių kalbos mokytoja Vanda Žuklijienė. Popietėje dalyvavo 5 klasių mokiniai. Joje mokiniai galėjo pasitikrinti žinias apie perskaitytas knygas. Jiems teko išvardinti pateiktos pasakos veikėjus, pabaigti priežodžius, išvardinti pasakas, kurių pavadinime būtų skaičius, pasakyti  perskaityto kūrinio pavadinimą, atspėti rašytojų slapyvardžius.

Tradiciškai kaip ir kiekvienais metais, buvo pristatyti aktyviausi bibliotekos skaitytojai ir lankytojai. Visi jie apdovanoti padėkos raštais. Mokiniai buvo paraginti kuo daugiau skaityti, nes skaitymo nauda  yra neišmatuojama. Didžiausi lobiai slypi knygose: jos žadina mūsų vaizduotę, teikia malonumą ir  gali padėti mums -  pamoko reikiamu metu.


ATVIRŲ DURŲ DIENA TAURAGĖS APSKRITIES VYRIAUSIAME POLICIJOS KOMISARIATE

Balandžio 5 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos abiturientai vyko į Tauragės apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, kuriame vyko atvirų durų diena.  Mokiniams dėstytojai bei studentai iš Mykolo Romerio universiteto ir Lietuvos policijos mokyklos pristatė šių mokyklų studijų programas, dėstomus dalykus, atsakė į  aktualius klausimus būsimiems studentams.

Komisariato viršininkas Remigijus Rudminas papasakojo apie skyrių ir poskyrių veiklą, įsidarbinimo galimybę po studijų, atlygį ir socialines garantijas, suteikiamas policijos pareigūnams. Policininkai demonstravo policijos pareigūnų specialiąsias priemones ir ginkluotę, mokiniai turėjo progą  pasivažinėti tarnybiniais kelių policijos automobiliais.

Po pristatymo mokiniai, norintys gauti siuntimus į Centrinę medicinos ekspertizės komisiją sveikatai pasitikrinti, užpildė prašymus. Visi užpildžiusieji tikisi būti sveiki, sėkmingai baigti studijas ir tarnauti Tėvynei.


Gavome džiugią žinią, kad į Nacionalinio diktanto finalininkų sąrašą pateko mūsų gimnazijos mokytoja Daiva Stankevičienė. Daiva pateko į respublikinio renginio − Nacionalinio diktanto konkurso finalą! Tai didelė garbė gimnazijai, visam Pagėgių kraštui!

Finalas vyks š. m. balandžio 20 dieną LRT studijoje (S. Konarskio 49, Vilnius). Vyks tiesioginė televizijos transliacija, kurios pradžia 11 val. Laida bus transliuojama LRT Kultūros kanalu.

Linkime Daivai sėkmės!


Pasaulinė žemės diena

Kovo 20 dieną gimnazijos mokiniai minėjo Pasaulinę Žemės dieną. Šiam renginiui mokiniai ruošėsi dvi savaites: rinko informaciją, kūrė projektus, leido stendus, rašė palinkėjimus, piešė piešinius, plakatus. Vieną popietę  buvo demonstruojamos skaidrės, rodomi filmai apie Žemę.

Renginyje skambėjo mokinių dainos, skirtos motinai Žemei, demonstruojami rūbai, pagaminti   iš atliekų, vyko konkursas „Saugok Žemę“. Konkurse dalyvavo 5-6 klasių mokinių komandos.

Renginio pabaigoje biologijos mokytoja Irena Baubkienė ragino visus sodinti medelius, gaminti paukšteliams inkilus, tvarkyti aplinką, rūšiuoti atliekas, nes tik mūsų geri darbai padės išsaugoti Žemę ateinančioms kartoms.

 


Kovo 19 dieną Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos aktų salėje  koncertavo Natalija Krauter (sopranas), Rima Švėgždaitė (smuikas), Lina Burbaitė (fortepijonas). Trio koncertinėje  programoje „Pavasario džiugesys” skambėjo gražiausios velykinės melodijos, populiariausi klasikiniai bei  muzikos iš kino filmų šedevrai,  žinomiausi lietuvių  kompozitorių kūriniai.  Natalija Krauter — nuostabaus  balso savininkė yra Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijos auklėtinė. Ji studijavo prof. V. Prudnikovo ir prof. G. Kaukaitės  dainavimo klasėje.  Dainininkė rengia solinius koncertus Lietuvos, Norvegijos, Suomijos, Rusijos,  Prancūzijos, Graikijos, Latvijos koncertų salėse. Taip pat dalyvavo koncertuose su Rusijos Didžiuoju simfoniniu bei „Maskvos virtuozų“ orkestru. Rima Švėgždaitė Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijoje baigė smuiko klasę, studijavo Berlyno menų universitete meno aspirantūroje smuiko solo ir kamerinę muziką. Dalyvavo daugelyje respublikinių, tarptautinių konkursų, yra apdovanota diplomais.  Nuolat rengia įvairios muzikos (nuo renesanso iki šiuolaikinės) koncertus ir projektus, edukacinius renginius su garsiais Lietuvos menininkais. Lina Burbaitė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje  baigė doc. R. Kontrimo fortepijono klasę. Pianistė koncertavo su žymiais Lietuvos dainininkais: J. Leitaite, A. Grigorian, R. Vaicekauskaite,  S. Trimakaite,  L. Mikalausku ir kt. Su R. Švėgždaite pianistė 2005 m. pradėjo LMTA koncertų ciklą „Absolventų kameriniai koncertai“;  savo kamerinio dueto pasirodymus ir vokalinės muzikos vakarus tęsia iki šiol.

Klausydami nuostabios muzikos buvome pakylėti. Koncertas suteikė daug teigiamų emocijų. Virtuoziškai atliktų kūrinių skambesys dvasiškai  praturtino mokinius.


Kovo 19 dieną gimnazijos informacinių technologijų mokytojos Eglė Bergner ir Rasa Antanaitienė organizavo savivaldybės mokyklų mokiniams teksto greitojo rinkimo kompiuteriu konkursą. Konkurse dalyvavo Stoniškių pagrindinės, Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės, Piktupėnų pagrindinės ir  Vilkyškių vidurinės mokyklos mokiniai bei jų mokytojai.

5-7 klasių grupėje nugalėjo Vilkyškių vidurinės mokyklos 6 klasės mokinys Gytis Endriukaitis, antrą vietą laimėjo Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinė Austėja Armonaitė, o trečioji vieta atiteko Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 6b klasės mokiniui Nikodemui Vytuviui.

8-9 klasių grupėje pirmą vietą laimėjo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos Icg klasės mokinys Arnas Macaitis, antroji vieta atiteko Natkiškių Zosės Patraitienės pagrindinės mokyklos 8 klasės mokiniui Viliui Urbonui, o trečioji — Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos Ibg klasės mokiniui Evaldui Augaičiui.

Dėkojame visiems konkurse dalyvavusiems mokiniams ir mokytojams.


Kovo 18 d. gimnazijoje lankėsi psichologė Joleta Norkienė. Ji pravedė mokytojams seminarą „Savižudybių prevencija mokykloje“. Lektorė taip pat dirba mokykloje ir suteikė mokytojams vertingų žinių, kaip dirbti su paaugliais. Psichologė pasakojo, kad paauglių savižudybės tapo rimta socialine problema. Suaugusieji dažnai linkę nepaisyti vaikų jausmų, o tai gali turėti rimtų pasekmių.

Mokytojai ne tik klausėsi patarimų, bet ir patys atliko praktines užduotis, žiūrėjo filmuotą medžiagą. Psichologė pažadėjo klasių auklėtojams atsiųsti metodinės medžiagos, kaip pravesti mokiniams klasės valandėles apie savižudybių prevenciją.

 


Kovo 15 d. gimnazijoje antrą kartą buvo organizuojamas oratorių konkursas. 9 – 10 ir 11 – 12 klasių mokiniai padedami mokytojų  pasiruošė kalbėti duota tema. Turėjome svečių iš Piktupėnų pagrindinės ir Vilkyškių vidurinės mokyklos. Mokinius vertino kompetentinga komisija. Ją sudarė šios anglų kalbos mokytojos: Aušra Zongailienė, Ona Mikašauskienė ir Regina Breiterienė. Paskelbus rezultatus, paaiškėjo, kad 9 – 10 klasių grupėje nugalėjo mūsų gimnazijos Icg klasės mokinė  Guoda Kariniauskaitė, antroji vieta atiteko Ibg klasės mokiniui Evaldui Augaičiui, o trečiąją vietą laimėjo Piktupėnų pagrindinės mokyklos 9 klasės mokinys Lukas Dilba.

11 – 12 klasių grupėje visos prizinės vietos buvo paskirtos mūsų gimnazijos mokiniams. Pirmoji vieta atiteko  Martynui Baužiui (IIIag), antroji vieta — Eglei Grabauskaitei (IIIag) ir trečioji vieta —  Ovidijui Kriaučiūnui (IVbg).

Konkursą organizavo anglų kalbos mokytojos Aušra Andriekienė ir Ona Mikašauskienė, joms talkino Vida Šveikauskienė ir Edita Bakanienė.


Šių metų kovo 15 dieną gimnazijoje vyko viktorina skirta, Knygnešio dienai paminėti. Viktoriną organizavo istorijos mokytoja Kristina Dargužienė ir IIIg klasių mokiniai, bibliotekos vedėja Jovita Kubilinskienė bei lietuvių kalbos mokytojai. Joje rungtyniavo  5-7 klasių mokiniai. Viktorinos dalyviai turėjo atlikti šias užduotis: slapta įsinešti knygą, atsakyti į  testinius klausimus, sukurti ketureilį,  baigti himno žodžius. Geriausiai užduotis atliko 7b klasė ir tapo šios viktorinos nugalėtojais.  Antrą vietą užėmė  6b  klasė, o trečia vieta atiteko  5a klasei  Visiems nugalėtojams buvo įteikti diplomai ir saldžios dovanėlės.

Tikimės, kad mokiniai smagiai ir turiningai praleido  laiką ir įgijo naujų žinių.

Rūta Matimaitytė, IIIbg klasė

 

 


 

Kovo 14 d. gimnazijoje vyko vidurinio ugdymo programos pristatymas Lumpėnų, Natkiškių, Stoniškių, Šilgalių ir Piktupėnų pagrindinių mokyklų 10 klasių mokiniams bei jų auklėtojams. Programą pristatė Vida Šveikauskienė, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, profesinio orientavimo ir konsultavimo koordinatorė.

Susitikime dalyvavo 10 klasių mokiniai, kurie ruošiasi ateiti į gimnazijos 3-iąją klasę. Pavaduotoja supažindino mokinius su vidurinio ugdymo programos aprašu, pristatė gimnaziją, paaiškino mokymosi gimnazijoje privalumus ir iškylančias problemas, atsakė į užduodamus klausimus. Pavaduotoja detaliai paaiškino mokiniams, kaip sudaryti individualų planą. Taip pat Šveikauskienė papasakojo apie PIT-o veiklą gimnazijoje.


POLICIJAI REIKIA JAUNŲ ŽMONIŲ

Kovo 13 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje lankėsi Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato personalo skyriaus viršininkė Edita Aurilienė ir neseniai Pagėgių policijos komisariato viršininko pareigas pradėjęs eiti Artūras Mikalauskas. Jie susitiko su IV- tų gimnazijos klasių mokiniais.

Susitikimas vyko gimnazijos skaitykloje.  Edita Aurilienė papasakojo mokiniams apie studijas Klaipėdos policijos mokykloje ir Mykolo Romerio universitete. Mokiniai sužinojo daug  svarbios informacijos apie reikalavimus stojant į šias mokyklas.

Viršininkas Artūras Mikalauskas papasakojo apie nelengvą, tačiau garbingą ir atsakingą policijos pareigūno profesiją.

 


 

Kovo 7 d.  gimnazijoje vyko graži šventė — mokinių festivalis — konkursas „Dainuoju  Lietuvai“, skirtas Kovo 11-jai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, paminėti. Dainų konkurse dalyvavo mokinių mišrūs chorai ir klasių auklėtojai. Festivalio dalyviai buvo suskirstyti į dvi amžiaus grupes: 5-8 klasių ir I-IV gimnazijos klasių.

Atlikėjus vertino kompetentinga komisija: muzikos mokytoja Regina Pilkionienė, gimnazijos direktorius Vaclovas Navickas, matematikos mokytoja Virginija Bartkienė, lietuvių kalbos mokytoja Vanda Žuklijienė ir istorijos mokytojas Eugenijus Dargužas. Buvo vertinama atlikėjų tartis (dikcija, artikuliacija), kūrinio interpretacija, ansambliavimas (vokalo skambėjimas), akompanavimas ir sceninė kultūra (apranga, laikysena, judesys).

Pertraukėlių metu pasirodė savivaldybės skaitovų konkurso nugalėtojas ir mokinių meninio skaitymo konkurso regioninio  etapo antros vietos laimėtojas 6b klasės mokinys Nikodemas Vytuvis (mokytojas Vaclovas Navickas) bei savivaldybės skaitovų konkurso nugalėtoja IIIbg klasės mokinė Kristina Pilinkaitė (mokytoja Kristina Spingienė).  Taip pat scenoje išvydome Pagėgių kultūros centro jaunimo tautinių šokių grupės pasirodymą. Šokėjai pašoko  „Grand skveros“ (vadovė Gražina Paliokienė). Beje, šokį teko ir pakartoti!

Komisijai paskelbus rezultatus, paaiškėjo, kad nugalėtojais 5-8 klasių grupėje tapo 5a klasės choras. Antroji vieta atiteko 6b ir 7b klasės mokiniams, o trečioji — 8b ir 8c klasės mokiniams. I-IVg klasių grupėje nugalėjo IIbg klasės mokiniai, antroji vieta atiteko  IIag ir IIIg klasių mokinių chorams, o treti liko  Icg ir Ibg klasių mokiniai.

Visus  pasveikino ir padėkas  įteikė gimnazijos direktorius ir vertinimo komisijos pirmininkė Gražina Pilkionienė.  Direktorius negailėjo padėkos žodžių vertinimo komisijai, renginio organizatorėms muzikos mokytojoms Irenai Ubartienei, Virginijai Bubelienei, visų klasių auklėtojams bei visiems dalyvavusiems choristams.

 

 


Kovo 4 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko Pagėgių savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų asmeninės šachmatų pirmenybės. Puikiai sekėsi mūsų gimnazijos mokiniams. Pirmą vietą laimėjo Jokūbas Bliumas (Icg kl.), o antrą vietą Aleksandravičius Paulius (Icg kl.). Mokinius šachmatų pirmenybėms ruošė kūno kultūros mokytojas Stanislovas Balčėnas.


Kovo 4 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje svečiavosi buvusi šios mokyklos mokinė Janina Kasiliauskaitė. Ji susitiko su IV-ų gimnazijos klasių mokiniais ir papasakojo apie studijas Danijoje.

Šiuo metu Janina studijuoja socialinę pedagogiką Danijos Ulfborgo miesto koledže. Baigusi įgis pedagogikos mokslų bakalauro laipsnį.

Šis koledžas priklauso One World University, kurio devizas - „Savanoriauk – mokyk – keliauk“. Mokslas tęsiasi trejus metus. Kartu su kitais studentais Janina užsidirbo pinigų pagal taupymo programą ir autobusu trims mėnesiams nuvyko į Afriką. Pirmieji metai koledže - tarptautinės praktikos metai. Keliaudami per Afriką studentai stebėjo vietinių žmonių gyvenimą, bendravo ir mokėsi patys.  Antrieji metai koledže -  Europos praktikos metai. Vėlgi studentai turės keliauti į kurią nors Europos šalį ir ten mokytis bei mokyti kitus. Per trečius studijų metus Janinai aštuonis mėnesius reikės dirbti kurioje nors Europos mokykloje, o vakarais - studijuoti teoriją.  Išlaikiusi baigiamuosius egzaminus Janina taps socialine pedagoge.

Mokiniai mielai bendravo su Janina, uždavė jai klausimų, o Janina pateikė daug įdomios vaizdinės medžiagos.

 


Meninio skaitymo konkursas

2013 m. kovo 2 d. Plungės senamiesčio vidurinėje mokykloje vyko Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regioninis etapas. Šiame etape dalyvavo mokiniai iš trylikos savivaldybių.

Mūsų savivaldybei atstovavo net du gimnazijos mokiniai: 5-8 klasių grupėje Nikodemas Vytuvis (mokytojas Vaclovas Navickas) ir 9—12 klasių grupėje Kristina Pilinkaitė (mokytoja Kristina Spingienė). Nikodemas Vytuvis skaitė ištrauką iš Romualdo Granausko romano ,,Rūkas virš slėnių“ ir iškovojo II-ąją vietą.

Nuoširdžiai sveikiname Nikodemą ir jį rengusį mokytoją!

Jaunieji žurnalistai

 


Vasario 26 dieną Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko Lietuvos mokinių 19-osios dailės olimpiados  II-asis etapas.

Mūsų gimnazijos mokinių rezultatai:

5-7 klasių grupėje:

Justina Jankevičiūtė 7a klasė — I vieta

Lukas Juščius 5a klasė — I vieta

Arevika Ambarcumian 6b klasė — II vieta

Augustė Antanaitytė 7b klasė — II vieta

Ugnė Žulpaitė 7b klasė — II vieta

8-9 klasių grupėje:

Algimanta Sirvydaitė 8c klasė — I vieta

10-12 klasių grupėje:

Monika Šertvytytė IIIag klasė — I vieta

Erika Petrikauskaitė  IIbg klasė — II vieta

Karolina Jankauskytė IIIcg klasė — II vieta

Lukrecija Rukštelytė IIbg klasė — II vieta

Viktorija Maksimova IIag klasė — III vieta

Mokinius olimpiadai ruošė dailės mokytoja metodininkė Virginija Kariniauskienė.

Į respublikinį etapą siunčiama Monika Šertvytytė, kuris vyks balandžio 5-6 dienomis Vilniaus dailės akademijoje.

Sveikiname ir džiaugiamės jų pasiekimais bei linkime Monikai sėkmės!


Vasario 23 d. gimnazijos skaitykloje  mokiniai ir mokytojai rašė nacionalinį diktantą.  Šiame konkurse dalyvavo dvylika I-IIIg klasių mokinių ir penki mokytojai. Diktanto dalyviai rašė Marijaus Žiedo diktuojamą Vytauto V. Landsbergio tekstą  „Senelio laiškas“. Nacionalinio diktanto finalas bus rengiamas Vilniuje. Asmenys, dalyvausiantys konkurso finale, apie tai bus informuoti asmeniškai. Finalo  data bus paskelbta vėliau.


Vasario 22 dieną mūsų gimnazijoje vyko šimtadienio šventė, pavadinta „Šimto dienų skrydis“. Į lėktuvėliais bei balionais išpuoštą salę susirinko šventiškai pasipuošę dvyliktokai bei jų auklėtojos. Tradiciškai šventę vedė vienuoliktokai. Dvyliktokams buvo įteiktos statulėlės už įvairius laimėjimus bei „pasiekimus“: „Metų apžora“, „Metų dieta“, „Aldonos numylėtinis“, „Metų smegenys“, „Metų kojos“…  Vyko viktorina, apie dvyliktokus buvo parodyti juokingi siužetai, kuriuos filmavo ir montavo vienuoliktokai. Žodį tarė gimnazijos direktorius, pasirodė net  grupė „69 danguje“. Vėliau dvyliktokams buvo įteikti „pusatestačiai“. Vakaras baigėsi tradiciniu dvyliktokų valsu ir daina, o vienuoliktokai jiems padovanojo tortą.

Kadangi iki pirmųjų egzaminų dvyliktokams liko tik 100 dienų, linkime jiems sėkmingo „100 dienų skrydžio“!

 


Vasario 21 dieną Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados  II-asis etapas.

Mūsų gimnazijos mokinių rezultatai:

Viktorija Abariūtė IIbg klasė — I vieta (mokytoja Tatjana Laukžemienė);

Selvina Denisova IIag klasė — II vieta (mokytoja Audronė Venckienė);

Kristina Golubeva IIIag — III vieta (mokytoja Birutė Šerelienė).

Viktorija Abariūtė atstovaus savivaldybei rezpublikinėje rusų kalbos olimpiadoje, kuri vyks Trakuose balandžio 11-13 dienomis.

Linkime sėkmės!


Vasario 21 d. Pagėgių  Algimanto Mackaus gimnazijoje lankėsi buvusi mūsų gimnazijos mokinė Ilona Matemaitytė, dabar Lietuvos policijos mokyklos kursantė. Studentė atvyko turėdama tikslą — paraginti 3-4g klasių mokinius stoti į Klaipėdoje esančią policijos mokyklą. Ilona pristatė policijos mokyklos veiklą bei mokymosi ypatumus. Akcentavo, kokius mokomuosius dalykus reikia rinktis mokykloje. Kaip pagrindinį bruožą išskyrė kūno kultūros pamokų svarbą, meilę sportui. Susitikimo pabaigoje studentė noriai atsakinėjo į mokinių klausimus.


Vasario 20 dieną Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos  sporto salėje vyko Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio Pagėgių savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų 5-6 klasių mokinių varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. Trečią vietą laimėjo Piktupėnų pagrindinės mokyklos komanda, antroji vieta atiteko  Vilkyškių vidurinės mokyklos auklėtiniams, o pirmą vietą iškovojo mūsų gimnazijos jaunieji sportininkai. Mokinius varžyboms ruošė kūno kultūros mokytoja metodininkė Svetlana Musvydienė ir vyresnysis kūno kultūros mokytojas Ervinas Kuncaitis.

Sveikiname nugalėtojus ir linkime sėkmės!


Startavo ugdymo karjerai projektas

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą bei planuoti savo veiklą darbo rinkoje.

Projekto įgyvendinimo metu - nuo 2012 m. gruodžio mėn. - ugdymo karjerai paslaugas teikia karjeros koordinatorė Birutė Bartkevičiūtė. Atsidūrusiems pasirinkimo kryžkelėje  mokiniams ir jų tėvams teikiamos individualios konsultacijos kompiuterizuotoje skaitykloje pirmadieniais – trečiadieniais  nuo 9 iki 13 val.  ir el. paštu birutebart5@gmail.com Kviečiu visus, norinčius susikurti savo karjeros kelią, t. y. pažinti save, savo gebėjimus ir savo aplinką, pasirinkti karjeros veiklas ir mokymosi sritį, susipažinti su profesijomis, susidaryti karjeros planą ir pasirengti jį įgyvendinti  aktyviai bendradarbiaujant.

Daugiau informacijos apie projektą rasite mokinių ugdymo karjerai svetainėje www.mukis.lt


Vasario 15 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko Lietuvos nepriklausomybės dienos šventinis minėjimas. Šią svarbią datą pažymėti susirinko visa gimnazijos bendruomenė. Mokiniai, vadovaujami istorijos mokytojos Kristinos Dargužienės, skaitė istorinį pranešimą apie Vasario 16-osios dienos įvykius ir istorijos faktus. Taip pat šventiniame minėjime dalyvavo mokytojų Kristinos Spingienės ir Irenos Ubartienės vadovaujami mokiniai, kurie  parodė istorinę — meninę  kompoziciją  „Lietuva — mūsų namai“.

Pasibaigus šventiniam minėjimui gimnazijoje, visi programos dalyviai nuskubėjo į Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos šventinį minėjimą VSAT Pagėgių rinktinėje.  Mokiniai savo meninę programėlę parodė ir pasieniečiams.

 


2013 m. vasario 14 d. kūno kultūros mokytoja Svetlana Musvydienė ir IIbg klasės mokinė Erika  Petrikauskaitė vyko į Kauną. Ten, Lietuvos sporto muziejuje, buvo skelbiami konkurso „Ko reikia, kad pelnytum žmonių pasitikėjimą?” rezultatai ir įteikiami apdovanojimai. 148 autoriai skirtingose amžiaus grupėse rašė apie tai, kaip svarbu pasitikėti savimi, šeima, draugais, aplinka ir t.t. Konkursas vyksta jau aštuntą kartą.

Mūsų gimnazijos mokinė gavo padėką už dalyvavimą. Rašinį jai padėjo parašyti lietuvių kalbos mokytoja Vilma Vaivadienė, patarimų ir iliustracijų rašiniui negailėjo  kūno kultūros mokytoja Svetlana Musvydienė.  Renginyje kartu su sporto veteranais ir rašinių vertintojais dalyvavo tituluočiausias Lietuvos sportininkas, olimpinis, pasaulio ir Europos čempionas Virgilijus Alekna.

Lietuvos sporto muziejus kiekvienais metais rengia tokius konkursus, todėl raginame juose dalyvauti daugiau gimnazistų!


Praėjusią savaitę Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje tvyrojo romantiška atmosfera. IIag klasės mokiniai nusprendė visus nuteikti Šv. Valentino dienai. Pertraukų metu  veikė „Meilės kambarėlis“, kur mokiniai galėjo praleisti laiką, garsiai grojo muzika pagal vaikų pageidavimus. Taip pat antrajame aukšte buvo širdutėmis papuošta „meilės siena“, prie kurios visi norintieji galėjo nusifotografuoti. Vasario 15 dieną gimnazijoje vyko Valentino dienos progai skirtas renginys „Mano vaikinas gali". Jame dalyvavo 6 mūsų mokyklos porelės, kurios nuoširdžiai  vykdė gimnazijos mokinių tarybos paruoštas užduotis. Visos porelės pasirodė šauniai, tačiau geriausioji, daugiausiai užduočių sėkmingai atlikusi porelė laimėjo pagrindinį prizą - romantišką vakarienę, kurią padovanojo restoranas „Pagėgė“.

Renginį užbaigėme linksma diskoteka!

Aušrinė Bukauskaitė IIag klasė

 


ŽIEMA, ŽIEMA, BĖK IŠ KIEMO...

„Visus  visus, didelius ir mažus, kviečiame į Užgavėnių šventę!“- tokiu kreipiniu vasario 12 dieną mokytojai Valdas Gečas, Jurijus Vasiljevas ir Irena Ubartienė kvietė gimnazijos bendruomenę pasilinksminti.

Aikštelėje prie gimnazijos degė „laužai“, ant kurių buvo kepami blynai. Visi šoko, dūko, dainavo, garsiai rėkė „Žiema žiema, bėk iš kiemo!“, krėtė išdaigas. Labai svarbu buvo paragauti ką tik iškeptų blynų. Blynai buvo labai gardūs, tik gaila, kad valgytojų buvo daugiau nei kepėjų. Susigrūmė ir Lašininis su Kanapiniu.

Šventės pabaigoje buvo sudeginta žavioji Morė. Tikime, jog žiema pasitrauks ir ateis taip laukiamas pavasaris.

Smagu, kad plačių šypsenų ir geros nuotaikos netrūko. O už puikią šventę dėkojame jos sumanytojams ir organizatoriams: Irenai Ubartienei, Valdui Gečui ir Jurijui Vasiljevui.

Jaunieji žurnalistai

 

 


Vasario 12 dieną Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko Lietuvos mokinių 23-osios istorijos olimpiados „Pasipriešinimo istorija nuo 1940 m. birželio 15 dienos iki 1991 m. kovo 11 dienos“ II-asis etapas.

Mūsų gimnazijos mokinių rezultatai:

11-12 klasių grupėje:

Matimaitytė Rūta IIIbg klasė — I vieta

Kuisytė Justė IIIag klasė — III vieta

Mergaites olimpiadai ruošė istorijos mokytoja metodininkė Kristina Dargužienė.

Sveikiname ir džiaugiamės jų pasiekimais!

 


 

Vasario 8 dieną Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiados  II-asis etapas.

Mūsų gimnazijos mokinių rezultatai:

11-12 klasių grupėje:

Liolaitis Rokas IVbg klasė — I vieta (mokytoja Kristina Spingienė)

Kuisytė Justė IIIag klasė — II vieta (mokytoja Dalia Navickienė)

Rūta Matimaitytė IIIbg klasė — III vieta (mokytoja Vilma Vaivadienė)

9-10 klasių grupėje:

Bukauskaitė Aušrinė IIag klasė — I vieta (mokytoja Vanda Žuklijienė)

Norkus Dominykas IIbg klasė — II vieta ( mokytoja Vilma Vaivadienė)

Juščiūtė Toma IIag klasė — III vieta (mokytoja Vanda Žuklijienė)

Sveikiname ir džiaugiamės jų pasiekimais!Sausio 31 dieną Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos skaitykloje vyko geriausių 2012 metų sportininkų apdovanojimas.

Geriausius sportininkus rinko kūno kultūros mokytojai. Sporto šakos pasirinktos pagal Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio sporto šakas — tai  tinklinis, krepšinis, futbolas, lengvoji atletika, stalo tenisas, šachmatai. Taigi geriausiu krepšininku tapo IIIag klasės mokinys  Dainius Austynas, geriausiu futbolininku - IIbg klasės mokinys  Dominykas Norkus, geriausiu stalo tenisininku - Icg klasės mokinys  Jonas Ulberkis, geriausiu šachmatininku - Icg klasės mokinys  Paulius Aleksandravičius, geriausia tinklininke - IVbg klasės mokinė Agnė Miščiokaitytė, geriausiu tinklininku - Icg klasės mokinys Algirdas Šveikauskas,  geriausia lengvaatlete – 8c klasės mokinė Rasa Sabaliauskaitė,  geriausiu lengvaatlečiu - IIIbg klasės mokinys Rokas Sirtautas. Visi gimnazijos mokiniai rinko populiariausią gimnazijos sportininką. Juo tapo IIbg klasės mokinys Dominykas Norkus ir Icg klasės mokinė Gabija Bergner. Geriausi sportininkai buvo apdovanoti taurėmis ir diplomais, o antros ir trečios vietos laimėtojai diplomais,  kuriuos įteikė gimnazijos direktorius Vaclovas Navickas.

Šventė nebūtų įvykusi be rėmėjų. Dėkojame UAB „Deremika", VŠĮ Sporto ir Turizmo centrui, Sauliui Klėtkui bei Linui Gedvilai.

 


Sausio 30 d.  Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso II-asis etapas vyko Šilgalių pagrindinėje mokykloje. Šiame konkurse dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai.

5-8 klasių grupėje nugalėtoju tapo 6b klasės mokinys Nikodemas Vytuvis. Nikodemą skaitovų konkursui ruošė lietuvių kalbos mokytojas metodininkas Vaclovas Navickas.

9-12 klasių grupėje pirmoji vieta atiteko IIIbg klasės mokinei Kristinai Pilinkaitei. Mergaitę konkursui ruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Kristina Spingienė.

Kristina ir Nikodemas atstovaus savivaldybei regioniniame meninio skaitymo konkurse, kuris vyks Plungėje kovo 2 dieną.

Linkime sėkmės!


Sausio 29 dieną mūsų gimnazijoje lankėsi aktorė, renginių režisierė Virginija Kochanskytė. Buvo pristatyta programa ,,ARS POETICA“. Ši programa skirta vyresnių klasių mokiniams. Aktorė skaitė žymiausių lietuvių išeivijos poetų eiles, pateikė kūrinių interpretacijas. Programoje skambėjo  Jono Aisčio, Bernardo Brazdžionio, kazio Bradūno, Alfonso Nykos – Niliūno, Henriko Nagio, Henriko Radausko, Liūnės Sutemos bei Algimanto Mackaus eilės. Ypatingai svarbus šios programos elementas – interpretacija: aktorė ne tik skaitė poeziją, bet laisvai ją interpretavo, bendravo su publika, todėl programa buvo žaisminga, dialogiška.

Ir mokiniams, ir mokytojams šis šiltas ir malonus sutikimas su aktore, galimybė prisiliesti prie išeivių poezijos paliko neišdildomą įspūdį.

 


Sausio 29 d. anglų kalbos pamoka buvo neįprasta - ji vyko gimnazijos valgykloje. Kodėl? Todėl, kad pamokos tema - maisto gaminimas. Mokytojos Gitanos Degutienės vedamos pamokos tikslas buvo praplėsi mūsų anglų kalbos žodyną bei paskatinti domėtis maisto gamyba. Visą picos gamybos procesą reikėjo papasakoti angliškai.

Pats aktyviausias buvo Kasparas, kuris ir ėmėsi iniciatyvos gaminti tešlą. Mergaitės pjaustė, smulkino produktus. Jei ne maloni ir profesionali valgyklos darbuotojų pagalba,  kažin ar viskas taip puikiai būtų pavykę. Maisto gamyba užtruko tik 30 minučių, bet įspūdžių ir temų pokalbiams užteks visai savaitei.

Pūtytė Virginija 8b klasė

 


Sausio 25 dieną Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko 61-osios  Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II-asis etapas.

Mūsų gimnazijos mokinių rezultatai:

Guoda Kariniauskaitė Icg klasė — I vieta;

Evaldas Augaitis Ibg klasė — II vieta;

Aušrinė Bukauskaitė IIag klasė — I vieta;

Simonas Liolaitis IIbg klasė — II vieta;

Robertas Kairys IIIag klasė — I vieta;

Dainius Austynas IIIag klasė — II vieta;

Rokas Liolaitis IVbg klasė — I vieta;

Tomas Džiaugys IVcg klasė — II vieta;

Rokas Macijauskas IVbg klasė — III vieta;

Mokinius olimpiadai ruošė fizikos mokytojas metodininkas Juozas Žuklija.
Sveikiname ir džiaugiamės jų pasiekimais!


Sausio 23 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados II-asis etapas.

Joje dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai. IIIag klasės mokinė Justė Kuisytė užėmė trečią vietą, o tos pačios klasės mokinys Martynas Baužys surinko daugiausiai taškų ir laimėjo pirmą vietą, bei dalyvaus respublikiniame etape, kuris vyks kovo 1-2 dienomis Gargžduose. Mokinius olimpiadai ruošė vyresnioji anglų kalbos mokytoja Aušra Andriekienė.

Linkime Martymui sėkmės!


Sausio 18 dieną Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko 46-osios Lietuvos mokinių biologijos  olimpiados II-asis etapas.

Joje dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai.

12 klasių grupėje:

Kristina Lauciūtė IVbg klasė — II vieta

11 klasių grupėje:

Rūta Matimatytė IIIbg klasė — II vieta

10 klasių grupėje:

Aušrinė Bukauskaitė IIag klasė — II vieta

Mokinius olimpiadai ruošė biologijos mokytoja metodininkė Irena Baubkienė ir vyresnioji biologijos mokytoja Daiva Kuisienė.

Sveikiname ir džiaugiamės jų pasiekimais!


Sausio 15 d. Pagėgių kultūros centre vyko viktorina „Laivu — Nemunu po mažosios Lietuvos istoriją“. Ji buvo skirta Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos devyniasdešimtmečiui paminėti. Viktorinoje dalyvavo septynių savivaldybės mokyklų komandos. Dalyviai buvo parengę namų darbą — prisistatymą, atsakinėjo į klausimus apie Mažąją Lietuvą. Visos komandos buvo stiprios ir gerai pasirengusios. Mūsų gimnazijos komanda užėmė II-ąją vietą.

Aušrinė Bukauskaitė IIag


Kiekvienais metais Lietuvos televizija vykdo projektą „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“. Jame gali dalyvauti  5 – 12 klasių mokiniai. Į pusfinalį mokiniai patenka po atrankos: užpildo anketas, po to atsakinėja į klausimus telefonu, ir tik tada yra pakviečiami į televiziją.

2012 m.  sausio 16 d. į laidos filmavimą vyko Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos IIag klasės mokinė Justė Kuisytė, o šiais metais — IIIbg klasės mokinė Rūta Matimataitytė. Laidos filmavimas vyko sausio 15 d.  Mergaitę į laidos filmavimą  lydėjo klasės auklėtojas Valdas Gečas ir pora klasės draugų.

Lietuvos televizija, laidos filmavimas visiems labai patiko. Nors į  finalą patekti nepavyko, tačiau dalyvavimas laidoje mokiniams buvo gera pamoka ir paskatinimas siekti dar geresnių mokymosi rezultatų. Šaunuolė Rūta!

 

 


Sausio 16 dieną Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko 62-osios Lietuvos mokinių matematikos  olimpiados II-asis etapas.

Joje dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai.

11-12 klasių grupėje:

Rokas Liolaitis IVbg klasė — I vieta

Rokas Macijauskas IVbg klasė — II vieta

Tomas Džiaugys IVcg klasė — II vieta

9-10 klasių grupėje:

Dominykas Norkus IIbg klasė — I vieta

Erika Petrikauskaitė IIbg klasė — III vieta

Mokinius olimpiadai ruošė matematikos mokytoja metodininkė Virginija Bartkienė ir vyresnioji matematikos mokytoja Raimonda Stalnionienė.

Sveikiname ir džiaugiamės jų pasiekimais!


Sausio 11 dieną Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko 51-osios Lietuvos mokinių chemijos  olimpiados II-asis etapas.

Joje dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai.

12 klasių grupėje:

Rokas Liolaitis IVbg klasė — I vieta

11 klasių grupėje:

Justinas Lengvenis IIIbg klasė — I vieta

Greta Šimkutė IIIcg klasė — II vieta

10 klasių grupėje:

Erika Petrikauskaitė IIbg klasė — I vieta

Dominykas Norkus IIbg klasė — III vieta

9 klasių grupėje:

Evelina Zarambaitė Icg klasė — II vieta

Mokinius olimpiadai ruošė chemijos mokytoja metodininkė Marijona Gudžiūnienė.

Sveikiname ir džiaugiamės jų pasiekimais!


Algimantas Mackus prisimintas Kaune

Sausio 10 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje (Kaune) buvo atidaryta Algimantui Mackui skirta jubiliejinė paroda „Mes gimėme vieni…“, kurią parengė Išeivių literatūros skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė. Kai kurių eksponatų – A. Mackaus užrašų, keleto nuotraukų ir dokumentų, rankraščio –  kopijos į parodą nukeliavo iš mūsų gimnazijos muziejaus.

Tą pačią dieną Maironio namų svetainėje vyko Algimanto Mackaus atminimo vakaras. Jame dalyvavo  Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus, literatūrologas Virginijus Gasiliūnas, žurnalistas Leonas Narbutis, mūsų gimnazijos direktorius Vaclovas Navickas, mokytojos Vanda Žuklijienė ir Vilma Vaivadienė, Išeivių literatūros skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė, kiti muziejaus darbuotojai. Algimantas Mackus prisimintas kaip poetas, kritikas, publicistas, kultūros veikėjas.  Renginį vedė muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė, poeto eilėraščius skaitė aktorius Petras Venslovas.


Sausio 11 d. pamokos gimnazijoje prasidėjo Laisvės gynėjų dienai paminėti skirta pilietine akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Jos metu klasėse buvo užgesinta šviesa  ir visuose languose dešimčiai minučių uždegtos atminties žvakutės, o mokytojai ir mokiniai kalbėjosi apie 1991 m. sausio įvykius ir jų reikšmę. Antrąją pamoką visi gimnazijos mokiniai žiūrėjo istorijos video pamoką „Laisvės kaina“.


„Visada geriau nedaug, bet gerai, negu daug, bet blogai. Tas pat ir su knygom“ ( L.Tostojus)

Baigėsi šalies Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“, kurios metu kvietėme visus neabejingus ir mylinčius knygą prisijungti prie šios akcijos ir  padovanoti naujų knygų gimnazijos bibliotekai.

Nuoširdžiai dėkojame gimnazijos mokytojoms Audronei Venckienei ir Kristinai Dargužienei bei  profesijų koordinatorei Birutei Bartkevičiūtei už padovanotas knygas.  Taip pat dėkojame Pagėgių Kredito unijai, prisidėjusiai prie šios akcijos ir padovanojusiai gimnazijai naujų vertingų knygų.

Akcija baigėsi. Džiaugiamės dovanotomis knygomis, kurios papildys bibliotekos fondą ir praturtins knygų mylėtojų skaitymo pasaulį. Tikimės, kad kitais metais akcija sulauks didesnio Pagėgių miesto bendruomenės dėmesio.

Bibliotekos vedėja Jovita Kubilinskienė

 


Puošiame savo gimnaziją...


KLASIŲ  PUOŠIMO KONKURSO REZULTATAI

5-8 klasių grupėje

6b – už originalumą

6a – už saikingumą

8b – už skoningumą

I-IVg klasių grupėje

IVcg – už stilingumą

IVag – už originalumą

IIbg – už išradingumą

IIIag – už skoningumą

IIIbg – už originalias papuošimo detales

Ibg - už originalias papuošimo detales

Kalėdų puokščių konkurso rezultatai:

I vieta — Simona Kudirkaitė (5a klasė) ir Silvija Chockevičiūtė (IVag klasė);

II vieta — Inesa Grigaitytė (8b klasė) ir Lukas Jusčius (5a klasė;)

III vieta — Kevinas Brokorius (8b klasė) ir Rapolas Bliumas (5a klasė).

Konkurso „2013 — Gyvatės metai“ rezultatai:

I vieta — Guoda Kariniauskaitė (Icg klasė) ir Nikodemas Vytuvis (6b klasė);

II vieta — Greta Grigaitytė (IIIag klasė);

III vieta — 7b klasė.

Advento kalendorių konkurso nugalėtojomis tapo: Ieva Skvirbaitė (6b klasė) ir Arevika Ambarcumian (6b klasė)

Kalėdų sveikinimų konkurso nugalėtoja tapo Auksė Tverijonaitė (7b klasė)

Visų konkursų nugalėtojams dovanas ir padėkos raštus dovanojo Kalėdų senelis su Snieguole.


Gruodžio 14 dieną Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko Lietuvos mokinių 24-osios informatikos  olimpiados II-asis etapas.

Joje dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai:

8-10 klasių grupėje:

Dovydas Kuisys Icg klasė — II vieta (mokytoja Rasa Antanaitienė)

Drožeanu Linas IIag klasė — III vieta (mokytoja Eglė Bergner)

5-7 klasių grupėje:

Ieva Skvirbaitė 6b klasė — I vieta (mokytoja Rasa Antanaitienė)

Laurynas Mickus 6b klasė — II vieta (mokytoja Loreta Vytuvienė)

Sveikiname ir džiaugiamės jų pasiekimais!


Advento paslapčių takais

Gruodžio 13 dieną Algimanto Mackaus gimnazijos mokinių tarybos nariai lankėsi Pagėgių senelių namuose. Į senelių namus ėjome ne tuščiomis. Pasidarėme Kalėdų atvirukus kiekvienam seneliui, išsikepėme pyragų bei paruošėme muzikinę programėlę.

Seneliai mums papasakojo apie tai, kaip vaikystėje jie laukė Kūčių, Šventų Kalėdų, kokios tradicijos buvo puoselėjamos tuo metu jų namuose. Seneliai buvo labai iškalbingi, nereikėjo jų daug klausinėti, jie patys geranoriškai dalinosi savo vaikystės, jaunystės prisiminimais.

Senelių namuose šilta, jauku, gražu, o svarbiausia ten kvepia Kalėdomis. Mes, mokinių tarybos nariai, pasijutome kaip savo namuose.

Paulina Gružaitė, IIbg klasė

 


 

Gruodžio 13 dieną mokykloje vyko „Kalėdinė mugė – Weihnachtsmarkt“. Šią gražią mugę surengė vokiečių kalbos mokytoja Loreta Skvirbienė su mokiniais. Mokiniai pirmiausiai turėjo pasirinkti vokišką kalėdinio kepinio  receptą, išsiversti į lietuvių kalbą. Na, o paskui reikėjo tik iškepti. Mugėje galėjome išvysti  gražiausių kalėdinių kepinių: keksiukų, pyragų, sausainių... Turėjome galimybę pasiklausyti Kalėdinių  dainų vokiečių kalba. Mugėje lankėsi visi mokytojai ir mokiniai, noriai pirko kepinius, domėjosi  kepinių  receptais. Visi pageidavo, kad tokių mugių būtų kuo daugiau ir ne tik prieš Kalėdas, o ir kitoms šventėms artėjant.

Eglė Račkauskaitė, IIIag klasė


Šviesos šventė

Šv. Liucijos dieną — gruodžio 13-ąją Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje tikybos mokytojos Jolantos Kaleginienė iniciatyva vyko pedagogų, tėvų ir mokinių Advento vakaronė. Kalėdų giesmės, giedamos mokytojos Irenos Ubartienės vadovaujamo mišraus choro ir mokytojos Virginijos Bubelienės vadovaujamo mergaičių ansamblio, sukūrė šviesią ramybės nuotaiką.

Šventės dalyviams patiko ir scenos vaizdelis „Atstumtas Adventas“, privertęs susimąstyti apie tikrąją Kalėdų laukimo prasmę.

Šventės svečias Pagėgių parapijos klebonas Vytautas Gedvainis pakvietė giesmininkus ir mokytojos Kristinos Spingienės vadovaujamo dramos būrelio aktorius parodyti programą bažnyčioje.


Adventas - tai gerų darbų metas! Taigi prasidėjus šiam gražiam laikotarpiui Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos IIag klasės tikybos pogrupio mokiniai panoro gerumu pasidalyti su kitais. Kartu su tikybos mokytoja nusprendė aplankyti mažuosius vaikų globos auklėtinius. Kiekvienas mokinys paaukojo šiek tiek pinigų ir nupirko saldžiųjų dovanėlių. Bet vaikučiams didžiausią džiaugsmą teikė ne dovanėlės, o Kalėdų senelis, kurį mokiniai atsivedė kartu. Mažieji dainavo dainas, deklamavo eilėraščius ir apipylė Kalėdų senelį klausimais. Gimnazistai ir vaikučiai labai gražiai praleido laiką žaisdami įvairiausius žaidimus, skaitydami pasakas ir tiesiog nuoširdžiai bendraudami. Kai atėjo laikas Kalėdų seneliui išvykti kitur, mažieji nenorėjo jo  paleisti iš glėbio. Taigi mokiniai grįžo į gimnaziją su geromis, gal tik šiek tiek atsisveikinimo liūdesio paveiktomis emocijomis.

Gimnazistai dėkoja šios akcijos iniciatorei mokytojai Jolantai Kaleginienei, kuri jiems padėjo suvokti, kiek nedaug tereikia padaryti, kad kažkieno dieną padarytum galbūt pačia geriausia!

Rūta Orlovaitė


Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos jaunių choras (vad. Irena Ubartienė) dalyvavo

Pagėgių globos namų organizuotame padėkos vakare.


2012 m.  gruodžio 11 d. į gimnaziją atvyko Klaipėdos miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos narys, Klaipėdos m. savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos narys, Nacionalinės tabako, alkoholio kontrolės koalicijos atstovas Artūras Šiukšta.

Jis mums papasakojo apie tai, kokią žalą daro cigaretės, kas atsitinka vartojant alkoholinius gėrimus. Taip pat svečias vaizdingai papasakojo, kaip „cigarečių gamybos mafija priverčia“ žmones rūkyti, kas gali atsitikti kūdikiui, jei tėvai vartoja alkoholį. Susitikimo pabaigoje sužinojome, kaip gaminamas alkoholis. Šioje paskaitoje visi mokiniai sėdėjo tylūs, ramūs, įdėmiai klausėsi Artūro Šiukštos pasakojimo, atidžiai žiūrėjo skaidres.
Gintarė Blažonytė 7a klasė


Gruodžio 7 dieną Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos II-ų klasių mokiniai ir auklėtojos (Marijona Gudžiūnienė, Dalia Navickienė) lankėsi VSAT Pagėgių rinktinėje. Apsilankymo tikslas – kuo daugiau sužinoti apie garbingą ir atsakingą pasieniečio profesiją.

Bendrųjų reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Onutė Abrutytė supažindino dešimtokus su mokymosi ir gyvenimo sąlygomis pasieniečių mokykloje, kuri yra įsikūrusi Medininkuose. Papasakojo, kokios stojimo į šią mokyklą sąlygos, kokių asmeninių savybių reikia mokantis ir dirbant. Akcentavo, jog ypatingas dėmesys kreipiamas į stojančiųjų sveikatą. Patikino, kad, baigę mokyklą, visi bus įdarbinti.

Ryšių su visuomene specialistė Asta Šimkuvienė pakvietė mokinius į muziejų, aprodė kieme pradedamus kaupti eksponatus, palydėjo į šaudyklą bei sporto salę.

Nuoširdžiai dėkojame už šiltą priėmimą bei labai naudingą ir įdomiai pateiktą informaciją. Tikimės, kad šis sutikimas nebus paskutinis – juk mokiniams pasirinkti profesiją nėra paprasta.


Integruota istorijos, lietuvių kalbos, vokiečių kalbos ir Algimanto Mackaus muziejaus pamoka

 

Lapkričio 29 dieną gimnazijoje vyko atvira integruota istorijos, lietuvių kalbos, vokiečių kalbos ir Algimanto Mackaus muziejaus pamoka Berlynas – pasaulio, Europos, šeimos amžino skilimo epicentras“.

IVg klasių mokiniai demonstravo parengtas skaidres apie Šaltąjį karą, Berlyno sienos atsiradimą ir jo pasekmes, skaitė žmonių, išgyvenusių šiuos istorinius įvykius, prisiminimus. Mokiniai taip pat buvo supažindinti su šiuolaikiniu Berlynu, jo lankytinomis vietomis. Pamokoje buvo aptariamas filmas „Kai apkabinsiu tave“, kuriame vaizduojami pokario šeimų likimai, Berlyno sienos, ilgam padalijusios Europą, išskyrusios šeimas, sugriovusios daugelio žmonių gyvenimus, atsiradimas. Mokytoja Vilma Vaivadienė supažindino mokinius su Algimanto Mackaus žmona D. Juknevičiūte, jos biografijos faktais. K. Vildžiūno filme „Kai apkabinsiu tave“ pasakojama apie šios jaunos moters gyvenimą, jos vaikystėje iširusią šeimą ir nenumaldomą norą vėl po daugelio metų susitikti su tėvu.

Pamoka vyko lietuvių ir vokiečių kalbomis. Integruotą pamoką vedė istorijos mokytoja Kristina Dargužienė, lietuvių kalbos mokytoja ir Algimanto Mackaus muziejaus vadovė Vilma Vaivadienė bei vokiečių kalbos mokytoja Loreta Skvirbienė.


PROJEKTAS „KALĖDŲ BELAUKIANT“

Nr.

Renginys

Laikas

Atsakingas

1.

Mokyklos puošyba

Iki 12-10

Dailės, dorinio ugdymo ir technologijų mokytojai

2.

Kalėdų sveikinimų konkursas

 

12-3/7

Ona Mikašauskienė

3.

Rusų eglutė.

Iki 12-14

Rusų kalbos mokytojai.

4.

Klasių puošimo konkursas

 

Iki 12-17

Vida Šveikauskienė

5.

Vokiškų kalėdinių kepinių mugė.

 

12-13

Loreta Skvirbienė

6.

Advento kalendorių paroda

 

12-17/20

Loreta Skvirbienė

7.

Popietė senelių globos namuose „Advento paslapčių takais“

12-13, 13.30

Mokinių taryba, Loreta Vytuvienė

8.

Gimnazijos bendruomenės vakaronė „Šviesos šventė“.

12-14, 17 val.

Kristina Spingienė, Jolanta Kaleginienė

9.

Kalėdų puokščių paroda

 

12-17/20

Irena Baubkienė

10.

Konkursas „2013 – Gyvatės metai“. Gyvates gali gaminti klasės ir individualūs mokiniai.

Iki 12-17

Vida Šveikauskienė

Gruodžio 17 – 19d. bus išrinktos ir apdovanotos gražiausiai pasipuošusios klasės. Taip pat bus apdovanoti geriausi darbai (Gyvačių konkursas, Kalėdų puokščių konkursas, Advento kalendorių konkursas).


Lapkričio 30 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos jaunių choras (vad. Irena Ubartienė) ir mergaičių kvintetas (vad. Virginija Bubelienė) dalyvavo Pagėgių savivaldybės  mokinių XI sakralinės muzikos festivalyje „Teskamba giesmė“, kurį organizavo Pagėgių savivaldybės muzikos mokytojai.


Lapkričio 28 dieną mūsų gimnazijoje lankėsi Forumo teatras. Tai diskusijų teatras, kuriame dalyvauja ir žiūrovai. Žiūrovų susirinko pilna salė. Kad būtų jaukiau ir drąsiau, pirmiausiai sužaidėme kelis žaidimus. Tada aktoriai suvaidino trumpą istoriją, kurią vėliau aptarėme su renginio vedėja. Visi kartu išsiaiškinome, kas istorijoje auka, kas skriaudėjas, kokios problemos buvo iškeltos. Žiūrovai turėjo galimybę išsakyti savo nuomonę. Po to diskutavome, kaip galėtume pakeisti  istoriją. Na, o patys drąsiausi galėjo užimti aktorių vietas ir pabandyti dar kartą suvaidinti jau matytą istoriją, tik taip, kad ji pasibaigtų gerai.

Renginys mokiniams patiko todėl, kad vyko neįprastai. Vaidintos istorijos buvo aktualios daugumai jaunų žmonių ir paskatino susimąstyti apie iškeltas problemas. Norėčiau, kad tokių renginių mūsų gimnazijoje būtų ir daugiau.

Justė Kuisytė IIIag


Lapkričio 20-23 d. Valensijoje (Ispanija) vyko Comenius kontaktinis seminaras „Švietimas ir įsidarbinimo galimybės” (Education and employability), kurį organizavo Ispanijos nacionalinė agentūra APEE.  Į šį seminarą atvyko 50 mokytojų iš Belgijos, Kipro, Suomijos, Vokietijos, Prancūzijos, Norvegijos, Graikijos, Airijos, Rumunijos, Lenkijos , Lietuvos ir Ispanijos. Jame, laimėjusi  dotaciją, dalyvavo ir mūsų mokyklos anglų kalbos vyresnioji mokytoja Aušra Zongailienė. Jai pavyko užmegzti  bendradarbiavimo ryšius su kitų šalių daugiašalio projekto atstovais. Jų atstovaujamos mokyklos  - Leine-Schule Neustadt (Vokietija), Vilaviciosa (Ispanija), Lumijoen peruskoulu (Suomija), Suininlahden   skoulu (Suomija), Flåtestad skole (Norvegija — tapo Algimanto Mackaus gimnazijos  partneriais daugiašaliame projekte. Šis kontaktinis seminaras buvo pirmasis žingsnis į Comenius daugiašalę partnerystę.  Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija teiks prašymą Lietuvos nacionalinei agentūrai (ŠMPF), tikėdamasi gauti projekto “We create our future” finansavimą. Projekto vykdymas prasidėtų 2013 metų rugsėjį ir būtų ypač naudingas  mokiniams susipažįstant su kitose šalyse taikoma jaunimo švietimo ir įsidarbinimo praktika.


Išorinio audito, vykusio  Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje, trumpoji ataskaita

Vizito laikas – 2012 m. rugsėjo 24 – 28 d.

Vizito metu stebėtos 108 pamokos, moduliai, klasės valandėlės, neformaliojo ugdymo būrelių ir kita veikla, jie stebėti natūralioje aplinkoje. Kalbėtasi su mokyklos darbuotojais, mokyklos savivaldos institucijų, mokinių tėvų atstovais, mokiniais, Savivaldybės administracijos darbuotojais. Analizuoti mokyklos veiklos, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo, savivaldos institucijų ir kiti dokumentai.

Stiprieji veiklos aspektai:

1. Puoselėjamos priimtinos, mokyklos vardą įprasminančios, tradicijos (1.1.2. rodiklis vertinamas 2 lygiu).

2. Jauki ir estetiška mokyklos aplinka (1.3.3. rodiklis vertinamas 3 lygiu).

3. Aktyvi mokyklos veikla vietos bendruomenėje (1.4.1. rodiklis vertinamas 3 lygiu).

4. Priimtinas namų darbų skyrimas ir tikrinimas (2.3.5. rodiklis vertinamas 2 lygiu).

5. Sėkmingas mokinių dalyvavimas konkursuose, olimpiadose ir projektuose (3.2.2. rodiklis vertinimas 3 lygiu).

6. Tinkamai teikiama socialinė pagalba (4.2.3. rodiklis vertinamas 3 lygiu).

7. Pakankamai kryptingas mokinių profesinis švietimas (4.4.3. rodiklis vertinamas 3 lygiu).

8. Priimtinas mokyklos veiklos įsivertinimas (5.2.1. rodiklis vertinamas 2 lygiu).

9. Gimnazijai vadovauja įsipareigoję mokyklai žmonės (5.3.1. rodiklis vertinamas 2 lygiu).

10. Ugdymas vyksta saugiose patalpose (5.5.3. rodiklis vertinamas 3 lygiu).

Tobulintini veiklos aspektai:

1. Patenkinamai formuluojamas pamokos uždavinys (2.2.1. rodiklis vertinamas 2 lygiu).

2. Pamokose naudojami neišskirtiniai ugdymo(-si) metodai (2.2.2. rodiklis vertinamas 2 lygiu).

3. Nesistemingai tikrinamas išmokimas pamokose (2.3.4. rodiklis vertinamas 2 lygiu).

4. Patenkinamas mokymo ir mokymosi diferencijavimas (2.5. tema vertinama 2 lygiu).

5. Nesistemingas specialiųjų ugdymo(-si) poreikių mokinių ugdymas (4.3.1. rodiklis vertinamas 2 lygiu).

Išorės vertintojai nuoširdžiai dėkoja mokytojams, mokyklos direktoriui, direktoriaus pavaduotojams, visiems mokyklos bendruomenės atstovams, Pagėgių savivaldybės administracijos darbuotojams už bendradarbiavimą.


Lapkričio 24 dieną  Algimanto Mackaus gimnazijos jaunių choras (vad. Irena Ubartienė, koncertmeisterė Virginija Bubelienė) dalyvavo IX respublikiniame religinės muzikos ir meno festivalyje – konkurse, skirtame religinės muzikos, poezijos ir chorų globėjai šv. Cecilijai. Choras atliko dvi giesmes - ,,Ateina Dievas“ ir „Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo“ – ir buvo įvertintas III laipsnio diplomu A kategorijoje. Vertinimo  komisijos pirmininkas - Lietuvos muzikos ir teatro akademijos  choro dirigavimo katedros vedėjas,  doc.  Dainius Puišys. Konkurse dalyvavo gimnazijų ir muzikos mokyklų bei bažnytiniai chorai iš  Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio  ir kitų miestų. Konkursą organizavo Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykla.

Po konkurso mokiniai turėjo galimybę pavaikščioti po  miestą, nusifotografuoti prie garsiojo  Panevėžio dramos teatro režisieriaus Juozo  Miltinio  paminklo.

Už solinių partijų atlikimą dėkojame buvusiai gimnazijos mokinei, dabar Klaipėdos universiteto menų fakulteto liaudies muzikos katedros magistrantei  Airidai Mockutei.


Š. m. lapkričio 23 d. 6a klasės mokiniai kartu su auklėtoja Svetlana Musvydiene apsilankė Juknaičių „Gabrieliaus“ reabilitacijos centre. Centre gyvena 12 vyrų, kurie turėjo priklausomybę nuo žalingų įpročių. Kiekvieno gyventojo likimo vingiai skirtingi, bet tik patys žmonės gali apsispręsti ir atsisakyti alkoholio bei narkotikų vartojimo. Dėl to jie ir gyvena šiame centre. Vyrai dirba ūkinius, statybinius darbus, ruošia maistą bei tvarkosi. Daug kalbasi, meldžiasi ir noriai bendrauja su visais, kurie juos aplanko.

Dėl ko mes ten važiavome? Pagrindinis mūsų kelionės tikslas – mokinių žalingų įpročių ir nusikaltamumo prevencija. Gyventojai bei centro vadovas Valdas nuoširdžiai bendravo su šeštokais.

Grįždami  namo kalbėjomės su mokiniais apie priklausomybes ir įvardijome dažniausiai tarp mokinių pasitaikančią priklausomybę  — norą neribotą laiką žaisti kompiuterinius žaidimus, bendrauti tik virtualiai, ilgai naršyti internete...

Šita išvyka - tik lašas auklėjamajame procese...

6a klasės auklėtoja Svetlana Musvydienė

KNYGŲ KALĖDOS“ kviečia papildyti mokyklų bibliotekas


Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kviečia prisijungti prie akcijos „Knygų Kalėdos“ ir papildyti mokyklų bibliotekas naujomis knygomis.

Pernai visi susitelkę surinkome 17 tūkstančių knygų šalies viešosioms bibliotekoms. Sukurkime kalėdų stebuklą ir šiais metais!

„Per šias Kalėdas kiekvienas galime grįžti į savo mokyklą. Grįžti ne tuščiomis, o su naujomis ir įdomiomis knygomis. Iš jų Lietuvos vaikai mokysis mąstyti, kurti ir pažinti pasaulį!“, – kviečia Prezidentė.

Kaip ir visoms mokyklų bibliotekoms, taip ir mūsų mokyklos bibliotekai labai trūksta naujų vaikų ir jaunimo knygų, enciklopedinių leidinių ir žodynų. Daugiau nei 1000 mokyklų parengė reikalingiausių knygų sąrašą, kurį rasite: www.knygukaledos.info

Kviečiame mūsų gimnazijos mokinius ir jų tėvelius, mokytojus, bendruomenės narius, rėmėjus įsijungti į akciją „Knygų Kalėdos 2012“ ir  suteikti galimybę mūsų bibliotekos skaitytojams patirtį skaitymo malonumą!  Naujų knygų dovanų savo mokyklai galite nupirkti iš „Knygų Kalėdų“ lentynos, kuri lapkričio 19 – sausio 6 dienomis bus įsikūrusi knygynuose „Vaga“, „Pegasas“ ir „Knygų namai“. Akcijoje dalyvaujančios knygos pažymėtos specialiu lipduku ir joms taikoma 20 proc. nuolaida.

Pasibaigus akcijai, dovanotojų sąrašai bus paskelbti Pagėgių savivaldybės internetinėje svetainėje  www puslapis http://www.pagegiai.lt

Būtina sąlyga: Dovanojamos knygos turi būti išleistos ne vėliau nei prieš 3 metus.

Tegul šis Kalėdų stebuklas atneša mūsų mokyklos mokiniams daug naujų knygų. Ačiū visiems.
Skaitykime, dovanokime, dalinkimės!

 

Bibliotekos vedėja


Viktorina „Sutelkime žinias prieš bakterijų atsparumą“ buvo skirta „Europos supratimo apie antibiotikus dienai“ lapkričio 18-ajai paminėti. Tokia tema viktorina Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje buvo surengta pirmą kartą, o ją organizavo Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras. Viktoriną sudarė trys etapai.  Pirmame etape kiekvienai komandai buvo išdalinti lapai, kuriuose buvo pateikti teiginiai apie infekcijas, antibiotikus, antimikrobinį atsparumą. Dalyviai turėjo pažymėti, kuris teiginys teisingas, kuris klaidingas. Antrajame etape kiekviena komanda turėjo išspręsti kryžiažodį, kuriame buvo pateikti bendriniai klausimai apie infekcijas, antibiotikus, antimikrobinį atsparumą. Kryžiažodį išspręsti daugumai komandų pavyko puikiai, be didelių pastangų. Ir galiausiai trečiajame, pačiame sunkiausiame etape reikėjo trumpai atsakyti į 16  specifinių klausimų apie antibiotikus, infekcijas ir pan.

Visos užduotys buvo vertinamos balais. Užduotis vertino kompetentinga vertinimo komisija, sudaryta iš Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro bei Pagėgių savivaldybės administracijos specialistų. Susumavus visus balus, paaiškėjo, kad prizines vietas pelnė trys komandos:

1. Piktupėnų pagrindinė mokykla „Piktieji virusai“;

2. Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinė mokykla „Sesučių komanda“;

3. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija „Sveikuolės“.

Visi viktorinos dalyviai, juos rengusios mokytojos, visuomenės sveikatos priežiūros specialistės buvo apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis, o prizinių vietų laimėtojai – diplomais ir vertais pelnytų vietų prizais.

Gimnazijos komanda

 


 

Lapkričio 16 d. gimnazijoje vyko rinkimai į Lietuvos mokinių parlamento kandidatus — rinkikus. Rinkimuose dalyvavo trys kandidatės: Bukauskaitė Aušrinė IIag kl., Gružaitė Paulina IIbg kl. ir Šlakaitytė Dangira IIIbg kl. Daugiausia balsų surinko Aušrinė Bukauskaitė IIag kl. (121 b.), antroje vietoje liko Paulina Gružaitė IIbg kl. (110 b.), o trečia — Dangira Šlakaitytė IIIbg kl. (61 b.). Sveikiname Aušrinę ir linkime sėkmės mokinių parlamento rinkimuose savivaldybės rinkiminėje taryboje, kurie vyks lapkričio 30 d. 13.00 val. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje.

 


Visą šią  savaitę mūsų gimnazijos mokiniai ruošėsi lapkričio 16-ajai - Tarptautinei tolerancijos dienai. Šiais metais šios pilietinės iniciatyvos idėja – „Tolerancijos skėtis“. Mokiniai turėjo pamąstyti ir sugalvoti, kaip, jų manymu, turėtų atrodyti „Tolerancijos skėtis“. Originalių idėjų netrūko, todėl gana greitai jos buvo įgyvendintos, o sukurtais ir įvairiausiomis spalvomis išmargintais „Tolerancijos skėčiais“ buvo papuošti gimnazijos koridoriai. Lapkričio 16-ąją, Tolerancijos dieną, mokiniai, kurie buvo padarę „Tolerancijos skėčius“, dalyvavo fotosesijoje: „darė šypsenėlę“, įvairius ,,ratelius“, demonstravo savo originalius skėčius.

Tikimasi, kad moksleiviai apmąstys žodžio „tolerancija“ prasmę ir supras, kad tolerancija-tai priešingos nuomonės, pažiūrų, tikėjimo, įsitikinimų gerbimas.


Lapkričio 14 d. įvyko Pagėgių savivaldybės ir Šilutės rajono rusų kalbos mokytojų metodinė popietė „Dalijamės gerąja patirtimi“, kurioje dalyvavo 30 pedagogų. Renginį organizavo Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos rusų kalbos mokytojos: Tatjana Laukžemienė, Birutė Šerelienė ir Audronė Venckienė. Taip pat šios mokytojos buvo paruošusius pranešimus, kuriuos pristatė popietės metu.

Svečiai pasidairė po miestelį, po Pagėgių kultūros ir pramogų centrą, apžiūrėjo parodas Pagėgių viešojoje bibliotekoje, apsilankė Algimanto Mackaus gimnazijos muziejuje.

Džiugu susitikti, pabendrauti... Prasminga ir naudinga pasidalyti patirtimi, idėjomis. Juk rusų liaudies išmintis byloja: „Viena galva gerai, o dvi — geriau“.


Lapkričio 14 d. gimnazijos I-IIg klasių mokiniai dalyvavo talkoje. Vaikai šlavė lapus miesto parke, tvarkė Būbliškių k.kapinaites.


Lapkričio 9 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje vyko „Pyragų diena“. Ši diena ir jos metu už pyragus surinkti pinigėliai  skirti „Išsipildymo akcijai 2012“.

Pyragus kepė IIIag klasės mokinės Eglė Grabauskaitė, Gabrielė Vaitiekutė, Gabrielė Zongailaitė, Icg klasės mokinė Gabija Bergner, IIbg klasės mokinės Akvilė Volskytė, Paulina Gružaitė, Erika Paulikaitė, Viktorija Abariūtė, Greta Banytė bei 5a klasės mokinė Lolita Venckutė.

Per ilgąsias pertraukas mokiniai ir mokytojai noriai pirko pyragus, juos ragavo. Buvo  netgi pasiūlymų kiekvieną penktadienį mėgautis mokinių keptais pyragais. O pyragai buvo išties skanūs!

Akcijos tikslas pasiektas: pyragai išpirkti, visi sotūs, o pinigėliai paaukoti „Išsipildymo akcijai 2012“.

Mokinių tarybos pirmininkė

Paulina Gružaitė, IIbg klasė


Kaip ir kasmet, taip ir šiais metais mūsų gimnazija šiurpiai paminėjo Helovyną. Visą savaitę mūsų gimnazistai dalyvavo įvairiuose Helovynui skirtuose renginiuose. Spalio 24 d. vyko Helovyno baidyklių paveikslų paroda. Išvydome neįtikėtinai baisių vaiduoklių portretų. Spalio 25 d. IIag klasės mokiniai su mokytoja Gitana Degutiene kvietė pasivaikščioti po šiurpų siaubo kambarį: pertraukų metu galėjome išvysti besibūriuojančius mūsų mokinius šiame paslaptingame siaubo kambaryje. Spalio 26 d. pertraukų metu galėjome pasmaguriauti šmėklų vaišėmis. Ragavome Helovyno pyragų, raganų pirštelių bei kitų netradicinių patiekalų. Šias gurmaniškas vaišes paruošė mokytoja Aušra Zongailienė su 8b, 5a, 5b klasės mokiniais. Visos šios svaitės renginių kulminacija — spalio 26 d. Kraupiam vaiduoklių paradui vadovavo nemirtingoji porelė — tai Aurimas Daugalas ir Kristina Pilinkaitė. Finaliniame renginyje mūsų gimnazistai parodė neįtikėtinas vaiduoklių madas. Galėjome pasigrožėti orginaliais, baisiais ir juokingais pasirodymais. Vaiduoklių madas vertino kompetentinga komisija: komisijos pirmininkas – Vaclovas Navickas, narės: Birutė Šerelienė, Ona Mikašauskienė, Vilma Vaivadienė ir Virginija Bartkienė. Po ilgų diskusijų komisija už šauniausią pasirodymą apdovanojo IIbg klasės mokinius. Apdovanotos ir kitos klasės, nugalėjusios šiose nominacijose: „Judriausia“ – 1cg;„Masiškiausia“ – 5b; „Kukliausia “ -5a; „Orginaliausia“ – 7a; „Kūrybiškiausia“ – 6b ir 7b; „Juokingiausia“ – 8b; „Baisiausia“ – IIIbg. Baisiausio klyksmo rungtyje nugalėjo 6b klasės mokiniai.

Po renginio visi vaiduokliai ir pabaisos šėlo šiurpioje Helovyno diskotekoje. Anglų kalbos mokytojos nuoširdžiai  dėkoja mokiniams už  nuoširdų dalyvavimą renginyje.


Pagėgių gimnazistės – respublikinio projekto konkursų nugalėtojos

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos mokiniai jau ne pirmą kartą dalyvauja respublikiniuose projektuose ir konkursuose. Pavasarį vykusiame konkurse ,,Dovana Maironiui“ dalyvavo ir paskatinamuosius prizus gavo dabartinės septintokės Ema Mikutytė, Roberta Otaitė ir Ugnė Žulpaitė.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras organizavo projektą ,,Raktas į mokyklos muziejaus skrynią“. Jis buvo skirtas Muziejų metams paminėti. Mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo muziejaus ženklo-logotipo kūrimo, įdomiausios pamokos muziejuje konkursuose bei pristatė istorines asmenybes mokyklos muziejuje.

Spalio 30 dieną LMNSC vyko baigiamoji projekto šventė, į kurią buvo pakviesti konkursų nugalėtojai ir jų mokytojai. Moksleivių darbus aptarė komisijų nariai Arvydas Ščiukaitis ir Stanislovas Kavaliauskas. Daug šiltų ir gražių žodžių apie mūsų gimnazistų darbus pasakė S. Kavaliauskas. Ypač buvo išskirtas ir aptartas mūsų projektas ,,Algimanto Mackaus poezija ir dailė“.

Beveik visi projekte dalyvavę pagėgiškiai buvo apdovanoti. Padėkos už darbus konkursui ,,Istorinės asmenybės mokyklos muziejuje“ paskirtos 2bg klasės mokinėms Neringai Juškaitei ir Erikai Petrikauskaitei. Įdomiausios pamokos muziejuje konkurse 2ag klasės mokinės Viktorijos Maksimovos pristatytas projektas ,,Algimanto Mackaus poezija ir dailė“ užėmė 3 vietą. O mokyklos muziejaus ženklo-logotipo konkurse 7b klasės mokinė Auksė Tverijonaitė ir buvusi gimnazistė Martyna Kubiliūtė tapo nugalėtojomis. Padėkas už prizininkų paruošimą gavo ir mokytojos Vilma Vaivadienė ir Vanda Žuklijienė.

Visiems šventės dalyviams buvo organizuota ekskursija į V. Krėvės ir V. Mykolaičio – Putino memorialinius butus – muziejus.

Vilma Vaivadienė,

Vanda Žuklijienė


Geriausiai gimnazijos uniformą 2011/2012 m. m. nešiojo  IIbg klasės mokiniai. Jie buvo apdovanoti gimnazijos direktoriaus padėkos raštu ir saldžia dovana- tortu.

Sveikiname nugalėtojus!


Penktokų krikštynos

Š.m. spalio 17 dieną šeštokai surengė „krikštijimo“ ceremoniją penktokams. Šiame renginyje buvo ir drąsos, ir greičio, ir jėgos išbandymų, prireikė netgi žinių apie mūsų mokyklą.

Pirmoji užduotis buvo suskaičiuoti visas mokymuisi skirtas patalpas - kabinetus. Visi suskaičiavo vienodai - daugiau nei 80, nors iš tiesų jų buvo tik virš 20. Mat penktokai suskaičiavo ne kabinetus, o duris. Antroji užduotis buvo pasakyti kuo daugiau nusirašinėjimo būdų. Niekas nesitikėjo, kad penktokai tokie gudrūs! Ketvirtoji užduotis buvo skirta drąsai išbandyti. Penktokai turėjo paragauti arba paliesti rankomis ir atspėti, kas ten yra. Aišku, mes, šeštokai, nepagailėjome savo mažesniųjų draugų ir prinešėme tikrai įdomių daiktų, kuriuos jie bandė atpažinti. Penktoji užduotis - pasakyti kuo daugiau meilikavimo žodžių mokytojams, o šeštoji – išvardyti kuo daugiau mūsų gimnazijos mokytojų. Penktokams tikrai nekaip sekėsi atlikti šią užduotį, bet neimame giliai į širdį, juk jie naujokai mūsų mokykloje.

Po krikštynų vyko trumpa diskoteka ir žiburėliai klasėse.

Emilija Petrauskaitė,

6b klasė


Spalio 12-ąją buvo krikštijami tik šiemet į mūsų gimnaziją atvykę vienuoliktokai. Krikštynų tema - „Ligoninė“.

Anksti  ryte pasitikome visus naujokus „Klinikoje“,  paženklinome juos „F“ raidėmis, kurios reiškia „fuksai“,  na o kad būtų stiprūs, davėme vitaminų. Visą dieną naujokai turėjo „pragyventi“  su „F“ raidėmis ant skruostų. O kad nekiltų pagundos nusivalyti ženklelį, įspėjome, jog bus skiriamos bausmės.

Na o kai atėjo ilgai laukta popietė, visus vienuoliktokus sutikome aktų salėje. Popietės pradžioje pakvietėme naujų vienuoliktokų auklėtoją Valdą Gečą, kad įrodytų, jog pažįsta visus savo auklėtinius. Įspėjome, jei suklys pasakyti auklėtinio vardą, tada ir auklėtinis,  ir auklėtojas  turės suvalgyti po šaukštą cinamono.  Auklėtojui sekėsi visai neblogai. Tada  sukvietėme visus naujokus ir  pašventinome  juos vandeniu ir miltais.

„Pakrikštytieji“ ir toliau buvo išbandomi: skirtos  nuotaikingos užduotys — žaidimai,  tikrinamos  žinios. Nepamiršome  paklausti, kas gi  yra gimnazijos Direktorius,  kas yra III-okų auklėtojos. Paskutinė užduotis buvo mankšta: visi darė atsispaudimus, pritūpimus ir įvairiausius kitus judesius.

Renginio pabaigoje visiems „pakrikštytiesiems“ įteikėme „Medicinos būklės pažymėjimus“  su jų naujaisiais „krikšto“ vardais.

Eglė Račkauskaitė, IIIag klasė


ORGANIZUOJAMI RINKIMAI Į SEPTINTĄJĮ LIETUVOS MOKINIŲ PARLAMENTĄ

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Pilietinių iniciatyvų centras kartu su Lietuvos Respublikos vyriausiąja rinkimų komisija organizuoja rinkimus į septintąjį Lietuvos mokinių parlamentą.

Lietuvos mokinių parlamentas per dvylika veiklos metų tapo stipriu jaunimo politikos kūrėju ir partneriu, atstovavo Lietuvos mokinių nuomonei įvairiose darbo grupėse, sprendė mokinių ir jaunimo laisvalaikio užimtumo, kokybiško ugdymo, sveikos gyvensenos ir kitas problemas. Lietuvos mokinių parlamento rinkimai ir jo veikla parodė, kad mokykloms demokratiniai rinkimai bei Lietuvos mokinių parlamentas yra reikalingi.

Rinkimai į Lietuvos mokinių parlamentą šalies pagrindinėse, vidurinėse mokyklose ir gimnazijose vyks 2012 m. lapkričio 16 d. (mūsų gimnazijoje taip pat vyks šie rinkimai). Tą dieną bus renkami kandidatai rinkikai, kurie antrajame rinkimų etape miestuose ir rajonuose išrinks Lietuvos mokinių parlamento narius. Nuo 2000 metų kas dvejus metus 5-12 klasių mokiniai demokratiškai renka Lietuvos mokinių parlamentą, kuris atstovauja mokinių interesams, formuoja mokinių poziciją ne tik sprendžiant aktualius klausimus, bet ir svarstant visuomenės aktualijas. Rinkimuose kandidatuoti turi teisę 9-11 klasių mokiniai. Mokyklose išrinkti kandidatai pateks į antrąjį rinkimų etapą, kuris vyks 60 savivaldybių, ten, atsižvelgiant į mokinių skaičių, bus išrenkami Lietuvos mokinių parlamento nariai.

Daugiau apie Lietuvos mokinių parlamento rinkimų tvarką, veiklą yra internete http://www.lmp.lt. Taip pat informuojame, jog mokiniai, norintys tapti kandidatais rinkikais, dėl papildomos informacijos kreipiasi į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Loretą Vytuvienę.


„Maironio ruduo“

Spalio 8 dieną mūsų gimnazijoje naujai suskambo Maironio eilės – vyko poeto 150-ųjų gimimo metinių minėjimas.

Lietuvių klasiko Maironio eiles skaitė jaunųjų žurnalistų ir meninio skaitymo būrelio nariai, o septintokai, įkvėpti Maironio, sukūrė ir perskaitė savo eilėraščius. Šventėje dalyvavo Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė, rašytoja Aldona Ruseckaitė. Viešnia nušvietė poeto gyvenimo ir kūrybos kelią, pristatė savo knygą apie kunigą ir poetą Maironį „Šešėlis JMM“.

Išgirdome ir apie Maironio pėdsakus, įspaustus Šveicarijojs žemėje. Poeto takeliais ir keliais išvaikščiojo ir savo atradimais bei nuveiktais darbais pasidalijo buvusi mūsų mokyklos mokinė, visada laukiama viešnia, dabar gyvenanti ir dirbanti Šveicarijoje, Jūratė (Jablonskytė) Caspersen.

Renginyje dalyvavo ne tik mūsų gimnazijos bendruomenės nariai. Svečių sulaukėme iš savivaldybės mokyklų, Pagėgių savivaldybės viešosios bei gretimų miestų bibliotekų.

Popietės pabaigoje visi susirinkusieji padainavo Maironio tekstais sukurtas dainas „Oi neverk, matušėle“, „Už Raseinių ant Dubysos“. Trumpam susikūrusiam chorui vadovavo muzikos mokytoja Irena Ubartienė. Popietę suorganizavo gimnazijos bibliotekos vedėja Jovita Kubilinskienė, o mokinius parengė  lietuvių kalbos mokytojai Vilma Vaivadienė, Dalia Navickienė, Vaclovas Navickas.

Viliamės, kad toks Poeto atminimo pagerbimas yra ir prasmingas, ir įspūdingas.

Jaunieji žurnalistai

 

 


Mokytojų diena gimnazijoje

Spalio 5 dieną gimnazijoje „šeimininkavo“ ketvirtokai. Abiturientai vedė pamokas žemesnių klasių mokiniams, o mokytojams,  Mokytojų dienos proga,  teikė „Metų mokytojo“ nominacijas. Vaikai pasveikino mokytojus šiltais sveikinimo žodžiais, pradžiugino juos gėlių puokštėmis ir praskaidrino nuotaiką  energingais šokiais.

Šiais metais „Metų mokytojo“ „statulėlėmis“ buvo apdovanoti šie mokytojai:

1.   „Metų kalbininkas“ — lietuvių kalbos mokytoja Kristina Spingienė;

2. „Metų specialistė“ — informacinių technologijų mokytoja Eglė Bergner;

3. „Metų atspindys“ — fizikos mokytojas Juozas Žuklija;

4. „Mokytojas, turintis juodąjį meistro diržą“ — lietuvių kalbos mokytoja Daiva Stankevičienė;

5. „Metų treneris“ — kūno kultūros mokytojas Ervinas Kuncaitis;

6. „Metų nežinomybė“ — tikybos mokytoja Airida Čiužauskaitė;

7. „Aksominis balsas“ — muzikos mokytoja Irena Ubartienė;

8. „Auksinės rankos“  — technologijų mokytojas Jurijus Vasiljevas;

9. „Stilingiausia mokytoja“ — anglų kalbos mokytoja Aušra Andrikienė;

10. „Linksmiausia mokytoja“ — rusų kalbos mokytoja Tatjana Laukžemienė;

11. „Metų bitutė“ — socialinė pedagogė Ingrida Juciūtė;

12. „Metų frazė“ — lietuvių kalbos mokytoja Vanda Vidutė Žuklijienė;

13. „Metų akcentas“ —  kūno kultūros mokytoja Svetlana Musvydienė;

14. „Metų ištikimoji“ — tikybos mokytoja Jolantai Kaleginienė;

15. „Griežta ir teisinga“ — chemijos mokytoja Marijona Gudžiūnienė;

16. „Metų saulutė“ — gimnazijos direktorius Vaclovas Navickas. Tik gerbiamas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktorius moka tobuliausiai padaryti „saulutę“ ir geba   būti šviesulys mokiniams ir mokytojams visais gyvenimo atvejais.

Mokytojai dėkoja visiems vaikams už nuostabią šventę!


Spalio 4 d. 9.00 val. gimnazijos aktų salėje vyko Konstitucijos egzaminas, kuriame dalyvavo 80 mokinių iš II ir IV gimnazijos klasių. Iš viso buvo pateikta 30 klausimų. Tik du mokiniai atsakė į daugiau negu 25 klausimus — tai IIag klasės mokinė Toma Juščiūtė ir IIIbg klasės mokinė Rūta Matimaitytė.  Spalio 18 d. šios dvi mergaitės dalyvaus Konstitucinio egzamino II-ajame etape.


Spalio 3 dieną į Pagėgių Algimanto Mackaus gimnaziją atvyko Aleksandras Kazakevičius - imtynininkas, 2012 metų Londono olimpinėse žaidynėse iškovojęs bronzos medalį. Kartu su čempionu atvyko Lietuvos imtynių federacijos prezidentas Darius Čepauskas.

Gimnazijos aktų salėje susirinkę mokiniai, mokytojai nekantriai laukė svečio. Kai čempionas  pasirodė, pasigirdo audringi plojimai. Zenonas Komskis gimnazistams pristatė Aleksandrą ir paragino mokinius užduoti  čempionui klausimų. Darius Čepauskas mokiniams papasakojo, kokiu tikslu jie atvyko į mūsų gimnaziją. Taigi Aleksandro tikslas - papasakoti jaunimui, kokių savybių reikia geram sportininkui ir kaip tokiu sportininku tapti. Pirmąjį klausimą sportininkui uždavė gimnazijos direktorius Vaclovas Navickas. Tada įsidrąsino ir mokiniai. Jie pasidomėjo, kokia  sportininko dienotvarkė. Čempionas atsakė, kad jo dienotvarkė tokia, kaip ir visų sportininkų: 7 valandą mankšta, pusryčiai, trumpas poilsis, rytinė treniruotė ir apie penktą valandą vakarinė treniruotė. Į klausimą, kiek daugiausiai svorio yra tekę numesti,  sportininkas atsakė, kad prieš varžybų svėrimą visada reikia pasistengti, kad svoris būtų tinkamas.  Taigi daugiausiai numesti svorio jam pavyko 2008 metais - 11 kilogramų. Tiesa, tų kilogramų ,,atsikratė“ per dvi savaites.

Atėjo ilgai laukta akimirka - čempionas gimnazistams parodė olimpinį bronzos medalį. Prieš parodydamas medalį jis pasakė: ,,Štai dėl ko buvo verta stengtis ir siekti savo užsibrėžto tikslo“.

Šiltas susitikimas baigėsi, tačiau mokiniai galėjo pabendrauti su Aleksandru, nusifotografuoti ir apžiūrėti medalį iš arčiau, o kai kam pavyko jį netgi  palaikyti rankose. Po šio susitikimo gimnazijoje padaugėjo vaikų, kurie prižadėjo lankyti imtynių treniruotes ir pasiekti tokių aukštumų kaip Aleksandras.

Jaunoji žurnalistė Paulina Gružaitė (IIbg klasė)


Spalio 1-oji - tarptautinė muzikos diena. Šiais metais mūsų mokykloje ji buvo paminėta kiek kitaip nei visada. Gimnazistai kartu su muzikos mokytoja Irena Ubartiene sutiko į mokyklą ateinančius mokytojus bei mokinius grodami maršą. Instrumentai taip pat buvo kiek neįprasti - mokiniai grojo skambančiais vamzdžiais ir varpeliais. Mokytojai, nespėję išklausyti maršo anksti ryte, buvo pasveikinti mokytojų kambaryje. Visi buvo maloniai nustebinti. Tarptautinė muzikos diena prasidėjo maršu ir šypsenomis.

Justė Kuisytė IIIag

 


Susitikimas su rašytoju

Jeronimu Lauciumi

Š. m. rugsėjo 21 d. į mūsų mokyklą buvo atvykęs rašytojas, „Žvaigždutės” žurnalo redaktorius Jeronimas Laucius, o su juo - žurnalo redkolegijos narys Gintautas Mikolaitis. Į šią paskaitą apie šiukšlių rūšiavimą buvome susirinkę penktokai, šeštokai ir septintokai. Visiems mokiniams buvo išdalytos knygutės  „Žaliojo miško aidas”, taip pat dovanų gavome lankstinukų ir žaidimų apie šiukšlių rūšiavimą, žurnalų „Žvaigždutė“,  ženklelių  „AŠ – ŽALIAS“.

Paskaitoje kalbėjome ne tik apie šiukšlių rūšiavimą, bet ir apie patį rašytoją Jeronimą Laucių. Mokiniai turėjo galimybę paklausti įvairių  klausimų. Klausiančiųjų nebuvo daug, matyt, buvo labai nedrąsu. Klausimų padaugėjo tada,  kai rašytojas pasakė, kad tas, kuris paklaus pirmas, gaus jo parašytą knygelę.  Vienas šeštokas pasidomėjo, nuo kelių metų pradėjo rašyti. Jeronimas Laucius nuoširdžiai pasidalijo vaikystės prisiminimais ir  padovanojo šeštokui knygutę. Tada visi įsidrąsino ir pradėjo klausinėti.

Mes net nepajutome, kaip  greit praėjo laikas. Kartu  su svečiu  nusifotografavome ir nuskambėjo skambutis: jis mums  priminė, jog pamokos tęsiasi...

Jaunoji žurnalistė Emilija Petrauskaitė,

6b klasė

 


Rugsėjo 12-os vakarą  atvyko seniai laukti svečiai iš Vokietijos Bad Iburg gimnazijos. Mes juos sutikome prie gimnazijos. Gimnazijos direktorius pasveikino mokinius ir jų vadovus, vokiečių kalbos mokytoja mus pristatė svečiams. Savo svečiams išdalijome savaitės programą ir visi išvažiavome namo.

Antrąją dieną atėjome į mokyklą. Svečiams aprodėme savo mokyklą, pristatėme darbus, kuriuos buvome atlikę per vokiečių pamokas. Mokyklą aprodyti padėjo istorijos mokytojas Eugenijus Dargužas. Vėliau lankėmės  Pagėgių miesto savivaldybėje, Kultūros centre.

Trečiąją dieną mūsų planus griovė lietus, bet mes nepasidavėme ir išvažiavome aplankyti senojo Rambyno kalno, nuvykome ir  prie Raganų eglės bei į Valstybės sienos apsaugos Pagėgių rinktinės Bardinų užkardą. Po pietų labai energingai ir linksmai sportavome... Sporto šventę padėjo surengti kūno kultūros mokytojai. Savo draugus išmokėme žaisti krepšinį, kvadratą... Ir šiaip buvo labai linksma.

Ketvirtoji diena buvo puiki: skaisčiai švietė saulė, tad mūsų apsilankymas „Taurų parke“ buvo tikrai įpūdingas. Ten visiems buvo labai linksma... Tiesa, labai pavargome, bet neišdildomi įspūdžiai ,,nugalėjo“ net nuovargį...

Penktąją dieną važiavome į Nidą. Aplankėme  Raganų kalną,  Kormoranų slėnį ir kitas  įspūdingas Nidos miesto vietas. Grįždami užsukome  į  pajūrio miestą Klaipėdą.

Labai greitai prabėgo savaitė... Atėjo pati nelaukiamiausia diena - sekmadienis. Tai atsiveikinimo diena. Mūsų draugai turėjo išvykti į savo namus. Surengėme jiems smagų vakarėlį, sudainavome bendrą dainą, žaidėme žaidimus, daug juokėmės. Atėjo vakaras, ir mūsų svečiai, su kuriais labai susidraugavome, buvo pasiruošę kelionei. Atsisveikinimas buvo labai graudus: liejosi „ašarų upeliai“... Bet mes neatsisveikinome... Tik pasakėme: ,,Laukite mūsų VOKIETIJOJE!“

Jaunoji žurnalistė Eglė Račkauskaitė (IIIag  klasė)


 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos mokiniams pirmasis naujų mokslo metų skambutis  nuskambėjo rugsėjo 3 d. Vaikai iš pat ankstyvo ryto su gėlėmis skubėjo į pirmą šventinę pamoką.  Po to visa gimnazijos bendruomenė žygiavo į Pagėgių kultūros centrą, kur vyko iškilminga Mokslo ir žinių dienos šventė. Šventėje dalyvavo mūsų gimnazijos, Pagėgių pradinės mokyklos, Pagėgių vaikų globos namų, Pagėgių lopšelio-darželio ir Pagėgių papildomojo ugdymo mokyklų bendruomenės.

Visus susirinkusius sveikino Seimo narys Kęstas Komskis, Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, Pagėgių seniūnijos seniūnas Dainius Maciukevičius, Pagėgių savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėja Virginija Sirvidienė.

Po šventės mokiniams koncertavo Donatas Šimkus (Dūmas). Šventinį koncertą dovanojo Pagėgių savivaldybės administracija.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Gegužės 9 d. mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo „Europos egzamine“ ir viktorinoje, skirtoje Europos dienai paminėti. Europos komisijos atstovybė Lietuvoje kiekvienais metais organizuoja šį renginį. „Europos egzaminas“ – tai žinių apie Europos Sąjungą (ES) patikrinimo konkursas. Šiame egzamine dalyvavo II - IVg klasių mokiniai, o Europos viktorinoje – 8-Ig klasių mokiniai. Mokyklinį egzamino turą laimėjo IVbg klasės mokinys Gvidas Gečas. Viktorinos nugalėtojais (surinkę vienodą taškų kiekį) tapo trys mokiniai: 8a klasės mokinys Simas Gečas ir dvi Icg klasės mokinės – Gabija Bergner ir Armida Čepukaitė.

Gvidas Gečas gegužės 13 d. dalyvaus II-ame Europos egzamino ture ir atliks testą internetu.

Laikrodis